ITEM CODE  
Vibration sensors VIB 1185AQS-020 LASMA VIETNAM STC VietNam
SB1I LASMA VIETNAM STC VietNam
Digital position indicators AP04-0045 LASMA VIETNAM STC VietNam
DE1002100 LASMA VIETNAM STC VietNam
AP040002 LASMA VIETNAM STC VietNam
DE0402100 LASMA VIETNAM STC VietNam
AP10S320253 LASMA VIETNAM STC VietNam
DE10P0005 LASMA VIETNAM STC VietNam
Mechanical position indicators DA09S-8397 LASMA VIETNAM STC VietNam
HKF120341 LASMA VIETNAM STC VietNam
DA040075 LASMA VIETNAM STC VietNam
S8012776 LASMA VIETNAM STC VietNam
DA105085 LASMA VIETNAM STC VietNam
DA02021002i LASMA VIETNAM STC VietNam
DA04-3353 LASMA VIETNAM STC VietNam
DA09S0457 LASMA VIETNAM STC VietNam
DK010621 LASMA VIETNAM STC VietNam
DK050063 LASMA VIETNAM STC VietNam
Gas analysis sensors E2606ECO230 LASMA VIETNAM STC VietNam
EV-0000000005 LASMA VIETNAM STC VietNam
EV-00043 LASMA VIETNAM STC VietNam
EE820C6XP010S LASMA VIETNAM STC VietNam
EE802CT6T31 LASMA VIETNAM STC VietNam
ev-01400 LASMA VIETNAM STC VietNam
EV-00042 LASMA VIETNAM STC VietNam
Humidity sensors for Air THDWD1C LASMA VIETNAM STC VietNam
200050046 LASMA VIETNAM STC VietNam
THDRC LASMA VIETNAM STC VietNam
EE160HT6xxPABTx024M LASMA VIETNAM STC VietNam
E10FT6T31 LASMA VIETNAM STC VietNam
EE10FT6T31 LASMA VIETNAM STC VietNam
E08PFT1V11E605T24 LASMA VIETNAM STC VietNam
200050010 LASMA VIETNAM STC VietNam
THDWD2C LASMA VIETNAM STC VietNam
EE061F61K300 LASMA VIETNAM STC VietNam
E061F61HC01K300 LASMA VIETNAM STC VietNam
E10FT6D04T31 LASMA VIETNAM STC VietNam
EE08PFT3V11E605T24 LASMA VIETNAM STC VietNam
E061FP6A1K300 LASMA VIETNAM STC VietNam
EE160HT6xxPBBTx024M LASMA VIETNAM STC VietNam
Metal detectors CSSD100 LASMA VIETNAM STC VietNam
TSMD500X200 LASMA VIETNAM STC VietNam
TSMD600X200 LASMA VIETNAM STC VietNam