Cty Song Thành Công  là đơn vị phân phối  thiết bị PLC HMI công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, nhiều loại máy móc tự động hóa như: máy cán thép, máy xeo giấy, máy tráng màng, máy cắt, máy đóng gói, dệt nhuộm, thực phẩm….

CTy Song Thành Công cung cấp đa dạng các dòng PLC và HMI từ dòng tiện ích nhỏ gọn, phần mềm đơn giản cho các ứng dụng đơn giản, đến các dòng PLC, HMI tích hợp nhiều tính năng, điều khiển phức tạp và dùng cho công nghiệp nặng,

·        Bộ lập trình PLC

·        Bộ điều khiển PLC

·        Điều khiển PLC

·        PLC tích hợp HMI

·        PLC+ HMI all in one

·        PC Công nghiêp

·        Industrial PC

·        Entry-level Panel PC

·        High-end Panel PC

·        Heavy Industrial Panel PC

·        Màn hình HMI

·        Human Machine Interface

·        Bộ điều khiển lập trình

·        Programmable Logic Controller

·        Màn hình lập trình HMI

·        HMI chuyên dụng

·        Màn hình điều khiển công nghiệp

·        Màn hình hiển thị

·        HMI Công nghiệp

·        Màn hình công nghiệp

·        Màn hình điều khiển HMI

·        Panel PC Công nghiệp

·        Màn hình cảm ứng công nghiệp

507G HMI EXOR Vietnam
507MG HMI EXOR Vietnam
510G HMI EXOR Vietnam
515G HMI EXOR Vietnam
eX707G HMI EXOR Vietnam
eX710G HMI EXOR Vietnam
JSmart705 HMI EXOR Vietnam
JSmart707 HMI EXOR Vietnam
JSmart710 HMI EXOR Vietnam
JSmart715 HMI EXOR Vietnam
JSmart721 HMI EXOR Vietnam
eXware 703 GATEWAY EXOR Vietnam
eXware705 GATEWAY EXOR Vietnam
eXware707 GATEWAY EXOR Vietnam
eXware707Q GATEWAY EXOR Vietnam
H3 Mobile EXOR Vietnam
H4 Mobile EXOR Vietnam
EPC1540T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC0840T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC1240T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC1740T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC1940T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1040P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1570T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1640P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1670P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1770T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1840P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1970T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC2140P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC2170P Industrial PC EXOR Vietnam
eCC105 Industrial PC EXOR Vietnam
eCCF105 Industrial PC EXOR Vietnam
eCCF200 Industrial PC EXOR Vietnam
eCCF300 Industrial PC EXOR Vietnam
eCC106 Industrial PC EXOR Vietnam
eCC3600E Industrial PC EXOR Vietnam
eCC3800E Industrial PC EXOR Vietnam
MON1200T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1500T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1600P Industrial PC EXOR Vietnam
MON1700T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1900T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1800P Industrial PC EXOR Vietnam
MON2100P Industrial PC EXOR Vietnam
Corvina Cloud 1.0 Cloud EXOR Vietnam
JM4Web Software EXOR Vietnam
Jmobile Software EXOR Vietnam