Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Leuze Vietnam

Replaced by: RK18B.T2/4P-M12
(RK 18/4 DL.45) Autocollimated

Leuze Vietnam

Replaced by: PRK25C.D1/4P-M12
(PRK 25B/66.31.03-S12) Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Leuze Vietnam

Replaced by: PRK25C.D1/2N-M12
(PRK 25B/66.31.03-S12) Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Leuze Vietnam

Replaced by: LS46C-M12
(LSSR 46B-S12) Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Leuze Vietnam

PRK 8/44-S12
Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Leuze Vietnam

PRKL 8/24.91-S12
Polarised Retro-reflective

Leuze Vietnam

HRT 46B/66-S12
Diffuse infrared P.E. sensor with mech