mag-flux M1-thiet-bi-do-luu-luong-mecon-viet-nam-song-thanh-cong-magnetic-inductive-transmitter-for-constant-fieldTop bai

Mag flux M1 – Thiết bị đo lưu lượng – Mecon Việt Nam – Song Thành Công – Magnetic inductive transmitter for constant field

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

TN-5508A-8PoE-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5308-LV

MOXA Viet Nam

TN-5308-LV-T

MOXA Viet Nam

TN-5308-MV

MOXA Viet Nam

TN-5308-MV-T

MOXA Viet Nam

TN-5305

MOXA Viet Nam

TN-5305-T

MOXA Viet Nam

TN-4516A-4GTX-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-4516A-4GTX-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-4516A-4GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

D1XL2FR016EMSVX

E2S Viet Nam

D1XL2FV070EMSVX

E2S Viet Nam

D1XC1X05FAC115EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC1X05FAC230EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC1X05FDC024EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC1X05RAC115EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC1X05RAC230EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC1X05RDC024EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC1X10FAC115EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XC1X10FAC230EMSVX/Y

E2S Viet Nam

Koganei Vietnam

CDA12x15

Cylinder

Koganei Vietnam

CDA12x10

Cylinder

Koganei Vietnam

PBDAS16x30

Pen Cylinder

Koganei Vietnam

CDAS20x40-ZE235B2

Cylinder

Koganei Vietnam

CDAS25x15

Cylinder

Koganei Vietnam

CDAS16x10-B

Cylinder

Koganei Vietnam

CCDAS12X40-B

Cylinder

Koganei Vietnam

DAB16X160-2

Dual Cylinder

Koganei Vietnam

ZE135B

Sensor switch

Autel Vietnam

Model:RPBid-6 Pilot Box

(Anti Explosion: ATEX22)

MTS Sensor Vietnam

Code.: LPTMD1N11B5FEI3M03340S

Liquid Level Transmitter

MTS Sensor Vietnam

Code: 252961-2

FLOAT, 3.5″ OD SST W/W .54 SG

MTS Sensor Vietnam

Code: 280494-1

(280494-X) Assy, Final Red Lion Meter/Hsg

PR Electronics

Model: 7501A3A2A11

PR Field mounted HART Temperature Transmitter

 

Bot bai