JUKI ra mắt hệ thống may khóa trực tiếp, tốc độ cao, khóa mới với máy xén chỉ tự động . Cơ chế cấp dữ liệu được điều khiển theo chiều dọc và chiều ngang cho phép điều chỉnh dễ dàng các cài đặt như chỉ vị trí nguồn cấp dữ liệu trên bảng điều khiển theo vật liệu được may. Nhờ vào số hóa, các giá trị điều chỉnh tối ưu cần có để tạo ra các đường nối chất lượng cao , trên cơ sở vật chất của vật liệu, trong bộ nhớ và có thể được sao chép một cách dễ dàng.

Quản lý, duyệt và chỉnh sửa dữ liệu có thể được thực hiện trên phần mềm ứng dụng

Dữ liệu về các điều chỉnh máy may được thực hiện theo sản phẩm được may có thể được chuyển sang máy tính bảng Android có bán trên thị trường ở chế độ không tiếp xúc. Điều này cho phép kiểm tra nhanh các cài đặt thống nhất cũng như xác nhận các điều kiện của máy may trong một đường may, từ đó tạo điều kiện cho các thay đổi thiết lập. Bảng điều khiển cũng được cung cấp theo tiêu chuẩn với cổng USB. Quản lý dữ liệu và cập nhật phần mềm có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng ổ USB

Code Tên SP
DDL-9000C-FMS  Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000C-SSH Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000C-SMS  Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000C-FSH  Máy may Juki, máy 1 kim liền trục tốc độ cao Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000B-SS  Máy may Juki, máy 1 kim liền trục tốc độ cao Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000B-DS Máy may Juki, máy 1 kim liền trục tốc độ cao Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000B-MS  Máy may Juki, máy 1 kim liền trục tốc độ cao Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000B-MA  Máy may Juki, máy 1 kim liền trục tốc độ cao Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-9000B-SH Máy may Juki, máy 1 kim liền trục tốc độ cao Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-900BB-S  Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-900B-H Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-900BB-H  Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-900B-S  Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-8000AP Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-8000APP Series Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-7000A  Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-8700 Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-8700-7/SC920C/M92 Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-5600N-7 Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-5600N Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-5550N-7 Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki
DDL-5550N Máy may Juki, máy 1 kim Juki, Juki Vietnam, Máy may công nghiệp Juki