mgate-mb3270-advanced -serial-to-Ethernet- Modbus-gateways-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

MB3270 - Mgate advanced serial to Ethernet Modbus gateways - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939) - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67431 - J1939 / Modbus Master- ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67432 - J1939 / Modbus Slave- ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version- ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

VS-10EXDT-1 STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10E-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EX-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EM-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10ED-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

CTSC-075

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSC-075-10

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSC-075W

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSC-10W

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSC-20W

Crutec Dust Zero Viet Nam

EP-500W Series

PNCYS Viet Nam

EP-600W Series

PNCYS Viet Nam

EP-750W Series

PNCYS Viet Nam

EP-1000W Series

PNCYS Viet Nam

EP-1500W Series

PNCYS Viet Nam

RHM0100MD701S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1300MP101S2G3100

MTS Sensor Viet Nam

RHM515MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHM1250M1S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0290ME021S2G6102

MTS Sensor Viet Nam

RHM1200MR021A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0100MP301S1B8100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1960MP201S1G400

MTS Sensor Viet Nam

GHM0705MR021A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM1180MP051S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

RPS1250M0531P102

MTS Sensor Viet Nam

RHM0350MP021S1G3100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1900MD701S1G2100

MTS Sensor Viet Nam

RPS1100MP011S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0130MP031S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

PR-LSC-21

Pora Viet Nam

PR-LD

Pora Viet Nam

PR-SM 

Pora Viet Nam

PRE-SW

Pora Viet Nam

PRE-SWL

Pora Viet Nam

PSR-11-33-JL

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-25

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-330

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-39

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-52

Advanced Instrument Inc -AII

 

 

thong tin lien he ThienSTC