mgate-mb3180-advanced -serial-to-Ethernet- Modbus-gateways-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

Mgate MB3180 - Advanced Serial to Ethernet Modbus gateways - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67222 -NMEA 2000 / Modbus- ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67045 -PROFIBUS / 232 (automatically exchanger, example for bar-code application)  - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67561 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67562 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  - ADFweb Vietnam   

ADF Web Vietnam

VS-10EXD-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10ET-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EXT-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EMT-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EDT-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

CTHC-100

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHS-84

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHS-108

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHS-20

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHS-28 (5.5 kw)

Crutec Dust Zero Viet Nam

NES - 200

PNCYS Viet Nam

NED - 50

PNCYS Viet Nam

NED - 100

PNCYS Viet Nam

SE - 200

PNCYS Viet Nam

SE - 350

PNCYS Viet Nam

RHM2500MP05AS2G1100

MTS Sensor Viet Nam

GHS0500MD601R0

MTS Sensor Viet Nam

GBF0050MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RD4MD1S0150MD53P102

MTS Sensor Viet Nam

RPV4750ME031S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

ERM0100MD0601V0/

MTS Sensor Viet Nam

RHM0415MP051S1B5100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0050MD701S2G1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0225MP021S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

EPS650MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

LHMD6M17002AO/

MTS Sensor Viet Nam

RFM3550MP201S1B1100

MTS Sensor Viet Nam

GPS0250MD601V0

MTS Sensor Viet Nam

RD4MD2S2500SSI/

MTS Sensor Viet Nam

RHM3000MR021AO1

MTS Sensor Viet Nam

PR-SV-101F-C

Pora Viet Nam

PR-SV-201F-C

Pora Viet Nam

PR-SV-201F-M

Pora Viet Nam

PR-SV-213F-C

Pora Viet Nam

PR-SV-S301FH

Pora Viet Nam

PSR-11-75-KEFR-NC

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-77

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-OX-3

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-12-223

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-12-223-H

Advanced Instrument Inc -AII

 

thong tin lien he ThienSTC