mgate-mb3280-advanced -serial-to-Ethernet- Modbus-gateways-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

Mgate MB3280 - Advanced serial to Ethernet Modbus gateways - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232)  - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 232 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

VS-10EXDT-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10E-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EX-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EM-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10ED-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

CTHC-20

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-25

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-30

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-50

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-75

Crutec Dust Zero Viet Nam

RS - 75

PNCYS Viet Nam

RS - 150

PNCYS Viet Nam

RD - 125

PNCYS Viet Nam

RID - 50

PNCYS Viet Nam

NES - 35

PNCYS Viet Nam

RHM1100MP101S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0400MP151S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

DF200DFM/

MTS Sensor Viet Nam

MRA2A1B17J1M03600S/

MTS Sensor Viet Nam

RPS0100MD631P103

MTS Sensor Viet Nam

RHS0400MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

LDSBRD610M10502A0L1

MTS Sensor Viet Nam

LHNR002M01001AO/

MTS Sensor Viet Nam

RPM1500MDD701S2G3105

MTS Sensor Viet Nam

RD4SR6B0160MP011S1B1100

MTS Sensor Viet Nam

GPS1000MR021A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0250MD701S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

GBD0800MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RPS09MD701S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

GHM0150MR051A0

MTS Sensor Viet Nam

PR-SV-50G

Pora Viet Nam

PR-SV-80G

Pora Viet Nam

PR-SV-N20-I

Pora Viet Nam

PR-SV-N40-I

Pora Viet Nam

PR-SV-N60-I

Pora Viet Nam

PSR-11-75-KE13PB

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-75-KE250A

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-75-KEF3

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-75-KEF4

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-75-KEFR

Advanced Instrument Inc -AII

 

thong tin lien he ThienSTC