mgate-mb3480-advanced -serial-to-Ethernet- Modbus-gateways-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

Mgate MB3480 - Advanced Serial to Ethernet Modbus gateways - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67021 -M-Bus / 232 

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67029 -M-Bus / Modbus

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67146 -Modbus Master / Modbus

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67147 -Modbus slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

VS-10EXD-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10ET-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EXT-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EMT-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EDT-1-L STYLE1

NSD Corp Viet Nam

CTSC-30W

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-5

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-7.5

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-10

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHC-15

Crutec Dust Zero Viet Nam

EP-3000W Series

PNCYS Viet Nam

UP-3005T

PNCYS Viet Nam

UP-3005D

PNCYS Viet Nam

UP-6003D

PNCYS Viet Nam

UP-3010S

PNCYS Viet Nam

GPM0300MR011A2/

MTS Sensor Viet Nam

RHM0750MD701S2B2100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0760MP101S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

LHMR002M02001A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM0620MP071S1B6100

MTS Sensor Viet Nam

RPS500MD601A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM3200MP101S1G2100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0050MD701S2G1102

MTS Sensor Viet Nam

LHMRR40M09002R0 /

MTS Sensor Viet Nam

RPS1300MD601A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM1480MP101S2G6100

MTS Sensor Viet Nam

RPS0320MR021R01

MTS Sensor Viet Nam

GPS1700MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM1180MP051S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0630MR101A01

MTS Sensor Viet Nam

PR-WPD

Pora Viet Nam

PR-VMI

Pora Viet Nam

PR-LS 

Pora Viet Nam

PR-ELS

Pora Viet Nam

PR-CPM

Pora Viet Nam

PSR-11-54

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-54-3

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-75-KE

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-75-KE10

Advanced Instrument Inc -AII

PSR-11-75-KE12

Advanced Instrument Inc -AII

 

 

 

thong tin lien he ThienSTC