MLC310R30-225 - 68091302 - Safety-light-curtain-receiver-cam-bien-an-toan-leuze-viet-nam-leuze-electric-viet-nam-leuze-germany-leuze-electric-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

 

MLC310R30-225 - 68091302 - Cảm biến quang điện an toàn - Leuze Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Safety light curtain receiver

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

PMC 133 1R1F2P6CT

Endress+Hauser Viet Nam

PMC71 ABA1C2GAAAA

Endress+Hauser Viet Nam

PM-II

Hans-Schmidt Viet Nam

PM-II

Hans-Schmidt Viet Nam

PMP51-AA21RA1MGJGRJA1+AE

Endress+Hauser Viet Nam

PN7092

IFM Viet Nam

PNOZ XV3.1

Pilz Viet Nam

POA1DF13T4F-50

Polovo Viet Nam

PR 6201/53 D1

GWT Viet Nam

PR18-5DN

Autonics Viet Nam

PR-25Y/0.25bar/81620.55

KELLER Viet Nam

PRB-10Y4

Pora Viet Nam

PR-DPA-100

Pora Viet Nam

PR-E30W

Pora Viet Nam

Pressure Washer K5 Full Control

Karcher Viet Nam

PRK25C.D1/2N-M12

Leuze electronic Viet Nam

PRL-200 220VAC

TOWA SEIDEN Viet Nam

PRL-200-150

TOWA SEIDEN Viet Nam

PRL-201S-4PB / Seri No : 215263

TOWA SEIDEN Viet Nam

Product code: 55000-885APO

Apollo-Fire Viet Nam

PS - A2

Alptec Viet Nam

PS69.IXCSDAHXANAXX

VEGA Viet Nam

PS-A2

Optex Viet Nam

PS-CSB

Chenepc Viet Nam

PSM-F10

Transducer Techniques Viet Nam

F-230M

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-231M

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-232M

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

FG-110C

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

FG-111B

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

|_ HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus)

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices) 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices) 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus)

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves   CANopen) 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus)

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet )

ADFweb , ADFweb VIETNAM

 

 

 

Bot bai