MS320 - Closed Loop Motor Speed Controller - Bộ điều khiển tốc độ động cơ vòng kín - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Namthong tin lien he ThienSTC 2

MS320 - Closed Loop Motor Speed Controller - Bộ điều khiển tốc độ động cơ vòng kín - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Nam

 

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7053
Model: ASK 31.3 250/5A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7055
Model: ASK 31.3 300/5A 1,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7056
Model: ASK 31.3 300/5A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7057
Model: ASK 31.3 300/5A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 7059
Model: ASK 31.3 400/5A 1,5VA Kl.1

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A105NDC48[X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A105NSONTEL[X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A112NAC115[X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A112NAC115[X]-UL

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A112NAC230[X]

Dold Vietnam

Article Number: 0053487
BH9097.38/311 3AC60-440V AC8A

Dold Vietnam

Article Number: 0053488
BH9097.38/801 3AC400V AC20A

Dold Vietnam

Article Number: 0053489
BH9097.38/801 3AC400V AC40A

Dold Vietnam

Article Number: 0053490
BH9098.90 AC230V AC24A

Dold Vietnam

Article Number: 0053491
BH9098.90/001 3AC400V AC40A

Heidenhain Vietnam

ID: 727221-51

Heidenhain Vietnam

ROD486-2500 27S12-03
Id.Nr. 376886-0N

Heidenhain Vietnam

ECN 413 2048 16S15-58 
ID: 586 645-07 
SN: 41 714 376 H

Heidenhain Vietnam

ECN 1313 2048 5MS16-78
ID: 586 643-01
SN: 27 461727 C

Heidenhain Vietnam

ECN 1313 2048 5MS16-78
ID: 608 407-01
SN: 24 853 770

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A3/4ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A3/6ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A3/7ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A3/8ZM

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

A3/16ZM

SEM Vietnam

Model: HR115C6-88S
Servo-motor 6.8NM, SEM
BES M08MI-NSC15B-BV02

AIRA Vietnam

Model: ARA-DD-160-D
Actuator

Datalogic Vietnam

Code: 954601000
Sensor TL46-W-815 BASIC

Meanwell Vietnam

Model: SP-500-24

Balluff Vietnam

Model: SP-500-24
BES002F

Allen Bradley Vietnam

Model: 2094-BC01-MP5-S

Allen Bradley Vietnam

Model: 150-C108NBD

Allen Bradley Vietnam

Model: 150-C85NBD

Fine Suntronix Vietnam

Model: CSF100-24

Mikro Vietnam

Model: MK204A-240A

Status Instrument Vietnam

Code: SEM203/TC
Push Button Configuration. Thermocouple Input

Status Instrument Vietnam

Code: SEM203/TC
Push Button Configuration. Thermocouple Input

GE IP Vietnam

Code: IC698PSA350
GE RX7i Power Supply 350Watt 85-264VAC

Leuze Vietnam

Part number: 50033552
Code: IPRK 18/4 DL.41

Leuze Vietnam

Part number: 50128787
Camera-Based Code reader

Leuze Vietnam

Part number: 50122564
Code: ET318B.3/2N is the replacement to RT318KN-400

Leuze Vietnam

Part number: 50127901
Code: ET5I.3/2N

Leuze Vietnam

Part number: 50102613
Code: IPRK 95/44 L.21

Leuze Vietnam

Part number: 50107002
Code: VDB112B/6P

Leuze Vietnam

Part number: 50108999
Code: DB 112 UP.1-20,1500

Leuze Vietnam

Part number: 50117706
Code: PRK5/4P-M8

Leuze Vietnam

Part number: 50040820
Code: TKS 40X60

Fangda Vietnam

Model: Q25DC-L20
0.15-0.8MPa

Fangda Vietnam

Model: Q25D2A-L12
0.2-1MPa

E-T-A Vietnam

Model: 3600-P10-SI-1A
E-T-A Circuit Breaker

 

thong tin lien he ThienSTC