1. Mueller+Ziegler – Đồng hồ đo lường đa năng  UMG- Universal measuring devices

https://www.mueller-ziegler.de/en/products/universalmeasuringdevices/

Thiết bị quản lý và điều khiển mạng hoàn hảo – kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn yêu cầu !

Bước đầu tiên trong việc cải tiến các quy trình vận hành là đo lường, giám sát và xác định các thông số cung cấp năng lượng điện quan trọng nhất. Ở đây, Đồng hồ đo vạn năng UMG của Mueller cung cấp đầy đủ các công cụ giám sát mạng cùng với các phụ kiện cần thiết.

Đồng hồ đo UMG giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về việc cung cấp năng lượng, thiết lập các giá trị giới hạn và cảnh báo khi chúng vượt quá. Ngoài ra, chất lượng mạng được giám sát theo các tiêu chuẩn áp dụng chung (ví dụ: EN 50160).

Danh sách các loại đồng hồ đo đa năng hiện có của Mueller Ziegler:

STT

Loại

Mô tả

1

UMG 103

Đồng hồ đo đa năng kiểu lắp DIN ray

2

UMG 104

Phân tích công suất kiểu lắp Din ray

3

UMG 20 CM

Thiết bị đo số liệu năng lượng và dòng điện chênh lệch (RCM – giám sát dòng điện dư)

4

UMG 604

Phân tích mạng lưới điện công suất cao

5

UMG 605

Phân tích chất lượng điện kiểu lắp DIN ray

6

UMG 96L/ UMG 96

Thiết bị đo đa năng

7

UMG 96RM-E

Thiết bị phân tích mạng đa chức năng

8

UMG 96RM

Thiết bị phân tích mạng đa chức năng

9

UMG 508

Thiết bị phân tích mạng đa chức năng

10

UMG 509

Thiết bị phân tích mạng đa chức năng  kèm bộ giám sát dòng điện dư RCM

11

UMG 511

Thiết bị phân tích chất lượng công suất Cấp A

12

UMG 512

Thiết bị phân tích chất lượng công suất Cấp A  kèm bộ giám sát dòng điện dư RCM

13

DIRIS A10

Thiết bị đo đa chức năng