Mueller+Ziegler rờ le giá trị giới hạn – điều khiển giới hạn và mạng / Limit value relay  - Network and limit monitoring

https://www.mueller-ziegler.de/en/products/networkandlimitmonitoring/

Nhỏ gọn - ổn định –hiệu suất

Các bộ giám sát mạng ba pha của Mueller liên tục kiểm tra điện áp của 3 pha trong mạng điện của bạn để tìm các giá trị vượt quá giới hạn có thể cấu hình. Ngoài ra, chúng còn giám sát thứ tự pha, sự không đối xứng, sự cố hỏng pha hoàn toàn và đứt dây dẫn trung tính và cũng chuyển đổi rơle cho phù hợp.

Rơ le giới hạn điện tử để giám sát không phức tạp các giá trị dòng điện và điện áp trong hệ thống AC và DC.

Nhiều lựa chọn dải đo! Vỏ nhỏ gọn, thích hợp để gắn vào DIN rail. Các giá trị giới hạn có thể cấu hình, độ trễ chuyển mạch và trạng thái chuyển mạch rơ le (nguyên tắc NO hoặc NC). Điện áp thử nghiệm lên đến 7,2 kV.

Phạm vi sản phẩm Rơle giá trị giới hạn của Mueller + Ziegler :

  1.  

Rơ le giá trị giới hạn với màn hình hiển thị cho hệ thống lên đến 1000 V (CAT III) cho các giá trị giới hạn dòng điện một chiều và xoay chiều và 2 giá trị giới hạn điện áp một chiều và xoay chiều

  1.  

Rơ le giá trị giới hạn với màn hình hiển thị cho dòng điện một chiều và xoay chiều và 1 hoặc 2 giá trị giới hạn một chiều và xoay chiều

DNW 100, DNW 400, DNW 500, DNW 690

Bộ giám sát mạng 3 pha.