NP600-cam-bien-ap-suat-novus-viet-nam-song-thanh-cong-pressure-transmittersTop bai

 

NP600 - Cảm biến áp suất - Novus Việt Nam - Song Thành Công - Pressure Transmitters

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

Rexroth

Model : 4WE-6-D62/OFEG24N9K4

Vietnam

PN : R900567512 Directional Spool Valve

Rexroth

Model: LFA-32-H2-71/F

Vietnam

PN: R900912728 Cartridge Valve

Rexroth

Model: LC-32-DB40E7X

Vietnam

PN: R900910773 Control cover

Rexroth

Model: LFA-32DBW2-71/100

Vietnam

PN: R900912813 Solenoid valve

Rexroth

Model: 4WE-6-D62/EG24N9K4

Vietnam

PN: R900561274 Control Valve

Rexroth

Model: 4WE-6-J62/EG24N9K4

Vietnam

PN: R900561288 Directional Spool Valve

Rexroth

New Model: 4WE10D50/OFEG220N9K4/M

Vietnam

PN: R901344562 Directional valve (4WE-10-D33/OFCG220N9K4/M)

Rexroth

Model: 4WE-6-D62/OFEG220N9K4

Vietnam

PN: R900920691 Directional valve

Rexroth

Model: 4WEH-16-D72/6EG220N9TK4

Vietnam

PN: R901008275 Directional valve

Rexroth

Model: 4WE10Y5X/EG220N9K4/M 

Vietnam

PN: R901347788 Directional spool valves

 

(4WE-10-Y33/CG220N9K4)

GE FANUC

Model : IC200UDR020

Vietnam

Module

Rexroth

Model : HED-8-OA-20/50-K14-S/V/12

Vietnam

PN : R901110147 Pressure Switch

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam

SXE0573-Z50-61-13J

Valve

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam

SXE9574-Z71-81-33N

Valve

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam

SXE0574-Z50-61-13J

Valve

P+F Vietnam

265368 LCP1.JRMX.B.1

Control Unit Ex e, GRP, Emergency Stop

Samwon Act Vietnam

Model: R32C-YNT

Relay board

Epro Vietnam

Code: PR9268/201-100

SEISMIC VIB PROBE (VERT), 5M ARMOR OPEN Sensor

E+H  Vietnam

Code: 5P2B80-AABECAEA 1K0A+EBPBZ1

Description: Electromagnetic flow measuring system

E+H  Vietnam

Code: 5P2B1F-BJBECAEA 1K0A+EBPBZ1

Description: Electromagnetic flow measuring system

E+H  Vietnam

Code: 5P2B1H-BJBECAEA 1K0A+EBPBZ1

Description: Electromagnetic flow measuring system

E+H  Vietnam

Code: XPD0008-A2

Description: Main electronic module

E+H  Vietnam

Code: XPD0016-AB00

Description: Main electronic module

E+H  Vietnam

Code: XPD0025- AE00

Description: Main electronic module

Newson Gale Vietnam

Earth-Rite®RTR ATEX Static Ground System

Product Code: RTRMED1A4A

Earth-Rite RTR ground monitoring unit

 

Bot bai