Oxyt-II-T-Bo-phat-khi-O2-Roscid-Technologies-vietnam-song-thanh-cong-dai-dien-o2-transmitterTop bai

Oxyt-II-T – Bộ phát khí O2 – Roscid Technologies Việt Nam – Song Thành Công – O2 Transmitter

 

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM (CLICK LINK)

 

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Model: IB18C339
Sensor ind, hochtemp 180o M18x1/70lang
IB1801T1, ATEX Zone 22

IPF Electronic

Model: IB18C340
Sensor ind, hochtemp 180 o M18x1/70lang
IB1802T1, ATEX Zone 22

IPF Electronic

Model: IN991197
Sensor ind, hochtemp 230 o M32x1,5/91lg
Anschl an Verst, Sn:13, Lemo-Stecker

IPF Electronic

Model: IN991196
Sensor ind, hocht, verst 22,5x75x99
10-35VDC, 300mA/pnp, Zeit:100ms, Klemmen

IPF Electronic

Model: PT663023
Sensor laser, analog, teach 20,4x65x50
12-28V DC, Sn100-600, linie, M12Stckr8p

IPF Electronic

Model: 701150/8-01-0253-2001-23/005
Safety Temperature Limiter / Monitor
Type STB / STW ; Part No. 00548736

Jumo

Model: 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000
RTD Temperature Probe ; Part no. 00055919

Jumo

Part no. 50113710
AMS 348i 120 Sensor

Leuze electronic

Part no. 50108889
HRTL 96B M/66.01S-S12 Sensor

Leuze electronic

Part no. 50112941
IHRT 46B/4.21-S12

Leuze electronic

Part no. 50106551
IHRT 46B/4-S12 Diffuse Reflection scanner with infrared light

Leuze electronic

Part no. 50127021
PRK46C/4W-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor
(
replaced for IPRK 46B/4-S12)

Leuze electronic

KD 095-5A

Leuze electronic

Part no. 50080242
HRT 96K/P-1630-800-41 Sensor

Leuze electronic

Part no. 50114409
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n Scanner

Leuze electronic

Part no. 50127036
LE46C/2N-M12 Throughbeam photoelectric sensor receiver
(
Replaced for LSER 46B/66-S12)

Leuze Electronic

Part no. 50127033
LE46C/4P-M12 Throughbeam photoelectric sensor receiver
(
Replaced for LSER 46B/66-S12)

Leuze Electronic

Part no. 50127042
LS46C-M12 Throughbeam photoelectric sensor transmitter
(
Replaced for LSSR 46B-S12)

Leuze Electronic

Part no. 66501200
MLD500-T3 Transmitter

Leuze Electronic

Part no. 66533200
MLD510-R3 Transmitter

Leuze Electronic

Part no. 66537200
MLD510-RT3 Transmitter/receiver

Leuze Electronic

Part no. 66500200
MLD-M003 Deflecting mirror

Leuze Electronic

Part no. 50112155
S-M12A-ET Connector

Leuze electronic

 

Bot bai