PAU-03FFU-bo-loc-quat-sach-thiet-bi-loc-sach-bang-quat-apiste-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-clean-fan-filter-unit-clean-equipmentTop bai

PAU-03FFU - Bộ lọc quạt sạch - Thiết bị lọc sạch bằng quạt - Apiste Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Clean-fan-filter - Unit-clean-equipment

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ENH-165L(R)-120

APISTE Viet Nam

ENH-165L(R)-220

APISTE Viet Nam

ENH-165L(R)-230

APISTE Viet Nam

ENH-B6045

APISTE Viet Nam

ENH-B5035

APISTE Viet Nam

GAWIS_GW9000

AGR Vietnam, AGR STC VietNam, STC VietNam

GAWIS-OD 9500

AGR Vietnam, AGR STC VietNam, STC VietNam

VBG7000

AGR Vietnam, AGR STC VietNam, STC VietNam

PVG4100

AGR Vietnam, AGR STC VietNam, STC VietNam

Profiler Gauge_PG9800T

AGR Vietnam, AGR STC VietNam, STC VietNam

FLOW-CAPTOR 4220.XXF/.XXTM XX° C

Weber-Captor VietNam, STC VietNam

FLOW-CAPTOR 4220.XXF/.XXT XX° C

Weber-Captor VietNam, STC VietNam

FLOW CAPTOR 4120.30 I-CAPTOR

Weber-Captor VietNam, STC VietNam

FLOW-CAPTOR 4205/4053.31

Weber-Captor VietNam, STC VietNam

FLOW-CAPTOR 422X.8XM S141

Weber-Captor VietNam, STC VietNam

Takuwa Vietnam  Japan

Type: P-FEP-RH

Takuwa Vietnam  Japan

 

 

Type: 86CT

PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz

AMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V

Takuwa Vietnam  JAPAN

 

 

Type: 86DG

PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz

AMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V

Takuwa Vietnam  Japan

 

 

Type: 86G

PRI:200/220V, FREQ: 50/60Hz

AMP:0.21/0.19A, SEC: 78/86V

IS-CP4VAR1-[T]=ST

E2S Viet nam

IS-CP4VAR2-[F]=LF

E2S Viet nam

IS-CP4VAR2-[F]=NF

E2S Viet nam

IS-CP4VAR3-[L]=DL

E2S Viet nam

IS-CP4VAR3-[L]=NL

E2S Viet nam

IS-CP4VAR3-[L]=SL

E2S Viet nam

IS-CP4VAR4-[X]=BL

E2S Viet nam

IS-CP4VAR4-[X]=GN

E2S Viet nam

IS-CP4VAR4-[X]=RD

E2S Viet nam

IS-CP4VAR4-[X]=YB

E2S Viet nam

IS-CP4VAR4-[X]=YW

E2S Viet nam

IS-CP4VAR5-[E]=EXXXR

E2S Viet nam

IS-CP4VAR5-[S]=SXXXR

E2S Viet nam

ERM1250MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM2000MD701S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

RHV0130MP011S2G6100

MTS Sensor Viet Nam

GHM0150MD602VO/

MTS Sensor Viet Nam

RPM2200MD701S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1640MP051S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

GHM0410MR021AO/

MTS Sensor Viet Nam

MHC0200MN20A3V10

MTS Sensor Viet Nam

RHM0905MR601A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0865MD701S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

 

Bot bai