PAU-AZ3000SE-dieu-hoa-khong-khi-chinh-xac-dieu-hoa-khong-khi-cuc-bo-Precision-air-conditioning-apiste-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

PAU-AZ3000SE - Điều hòa không khí chính xác - Điều hòa không khí cục bộ - Apiste Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Precision-air-conditioning

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ENH-115L(R)-200

APISTE Viet Nam

ENH-130L(R)-100

APISTE Viet Nam

ENH-130L(R)-200

APISTE Viet Nam

ENH-165L(R)-100

APISTE Viet Nam

ENH-165L(R)-200

APISTE Viet Nam

Dungs Vietnam

Model: DMV-DLE5065/11

Shutoff Valves (226102)

Tohnichi Vietnam

Model: QSP25N3

Preset Click Type Torque Wrench

Tohnichi Vietnam

Model: QSP50N3

Preset Click Type Torque Wrench

Tohnichi Vietnam

Model: QSP100N4

Preset Click Type Torque Wrench

ESA Vietnam

Model: IT107W0111

Touch Screen

Valbia Vietnam

Order Code: 8P01650018

PVC butterfly valve with pneumatic actuator

905178 DN100 +DA75 S82

Valbia Vietnam

Order Code: 8P01650014

PVC butterfly valve with pneumatic actuator

905178 DN80 +DA63 S82

TDK-Lambda  Vietnam

Model: HWS1500-24

Power Supply

Festo Vietnam

Model: DGC-K-40-860-PPV-A-GK

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-40-750-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-40-750-PPV-A-B-KF-GK-SV

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-40-850-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-40-850-PPV-A-B-KF-GK-SV

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-40-1000-PPV-A-B- KF-GK-SV

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-63-1010-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGC-K-63-1010-PPV-A-GK

Rodless Cylinder

Festo Vietnam

Model: DGPL-63-1310-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

GE Vietnam

Model: Hydran M2

DGA Monitoring

Ircon Vietnam

Infrared Thermometer 46-08C-0-1-1

Temp range: 350-800C; Optical Resolution: STANDARD

Output: 4-20mAdc, with peak picker

Enclosure: water cooled enclosure with air purge

 

 

Bot bai