PCU-6320R-may-lam-may-bang-khong-khi-air-cooled-chiller-hyper-chiller-unit-apiste-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

PCU-6320R - Máy làm lạnh bằng không khí - Apiste Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Air-cooled-chiller - Hyper-chiller-unit

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ENC-AR1610HD

APISTE Viet Nam

ENC-AR1620HD

APISTE Viet Nam

ENC-AR2900HD

APISTE Viet Nam

ENC-A5500L

APISTE Viet Nam

ENC-A3500EX

APISTE Viet Nam

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRA40G

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; External Power Supply Type

With 5m connection cable

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRA50G

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; External Power Supply Type

With 5m connection cable

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRA80G

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; External Power Supply Type

With 5m connection cable

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRA100G

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; External Power Supply Type

With 5m connection cable

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRA40T

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; Built-in Battery Type

With 5m connection cable

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model:  TRA50T

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; Built-in Battery Type

With 5m connection cable

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRA80T

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; Built-in Battery Type

With 5m connection cable

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TRA100T  

Ultrasonic Flow Meter for Liquid; Built-in Battery Type

With 5m connection cable

PILZ Vietnam

541062

PSEN cs3.1b 1 switch

Fluke Vietnam

Model: Fluke 922/kit

Micromanometer

Suntronix Vietnam

Model: SJ1225HA2

Note: Conf phần kết nối + hình ảnh khi order terminal or lead wire

MOXA Vietnam

Model: AWK-3131A-EU

Single-Radio Wireless AP/Bridge/Client

MOXA Vietnam

Model: AWK-1131A-EU

Single-Radio Wireless AP/Bridge/Client

MOXA Vietnam

Model: AWK-3131A-EU-T

Single-Radio Wireless AP/Bridge/Client

MOXA Vietnam

Model: AWK-1131A-EU-T

Single-Radio Wireless AP/Bridge/Client

 

 

Bot bai