PU210 - Bộ chuyển đổi mức - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Namthong tin lien he ThienSTC 2

PU210 - Bộ chuyển đổi mức - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Nam

 

E2S Vietnam

Model: STExS1FDC024AB1A1R

Alarm Horn Sounder

E2S Vietnam

Model: GNExB2X15DC024AB1A1R/R

Xenon Strobe Beacon

E2S Vietnam

Model: GNExCP6A-BG-DNLNRD

Manual Call-point Push Button

 

 

 

 

 

 

 

 

E2S Vietnam

Model: GNExB2X15DC024AB1A1R/B

Xenon Strobe Beacon

 

 

 

 

 

 

E2S Vietnam

Model: GNExB2X21AC230BS2A1R/C

Xenon Strobe

 

 

 

 

 

 

 

 

PILZ Vietnam

774318

PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

PILZ Vietnam

774300

PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c

PILZ Vietnam

774585

PZE X4 24VDC 4n/o

PILZ Vietnam

773100

PNOZ m1p base unit

PILZ Vietnam

773731

PNOZ mc9p Profinet IO

PILZ Vietnam

787949

PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

PILZ Vietnam

787587

PZE X4.1P C 24VDC 4n/o

 

 

 

 

 

 

 

 

Kracht Vietnam

Code: P.0127690001

VC 0,2 F1 PS Gear Flowmeter

 

 

 

 

 

 

 

 

Festo Vietnam

Model: SPTW-P10R-G14-A-M12

Pressure Transmitter Part No:  8000104

Festo Vietnam

Model: MPPES-3-1/8-6-420

Proportional pressure regulators Part No:  187353

Festo Vietnam

Complete Model: CPE14-M1BH-3GL-1/8

Solenoid Valve Seri no: 196929

Festo Vietnam

Model: CPV10-M1H-5LS-M7

Solenoid Valve Part No: 161414

Festo Vietnam

Model: CPV10-M1H-2X3-GLS-M7

Solenoid Valve Part No: 161416

Festo Vietnam

Model: 10P-10-5D-IC-N-V-5M

Valve Terminal Part No: 18200

 

 

 

 

thong tin lien he ThienSTC