ref series

thong tin lien he ThienSTC 2

 

REF/125 , REF/250 - Bộ hồng ngoại - Elstein - Song Thành Công Việt Nam

 

MSH/20

ELSTEIN Vietnam

KSS/60

ELSTEIN Vietnam

REF

ELSTEIN Vietnam

EBI

ELSTEIN Vietnam

EBF

ELSTEIN Vietnam

EBF-R

ELSTEIN Vietnam

BSI//BSH

ELSTEIN Vietnam

BST

ELSTEIN Vietnam

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93061

Model: ASR 21.5 100/5A 1,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93062

Model: ASR 21.5 100/5A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93063

Model: ASR 21.5 100/5A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93064

Model: ASR 21.5 125/5A 1,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93065

Model: ASR 21.5 125/5A 2,5VA Kl.1

NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BA-3PEXI-C

NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

4P-S-0140-(Max.5m)

NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

NCV-30NBNLC-EXI

Converter Output=Binary code

NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ABSOCODER Built-In Sensing Products

(Wire Runner)

WR-EXI10B1

NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BA-4PEXI-MR

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXTBG05DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXTBG05DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXS110DFAC115[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXS110DFAC230[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXS110DFDC012[E][M][S][V][X]

Hans-schmidt Vietnam

PGC-BC

Hans-schmidt Vietnam

SC-3

Hans-schmidt Vietnam

SC-8

Hans-schmidt Vietnam

WC-2000

Hans-schmidt Vietnam

A-40

Dold Vietnam

Article Number: 0052802

BD5935.48/61 DC24V

Dold Vietnam

Article Number: 0052803

BD5935.48/824 AC50/60HZ 230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052804

BD5935.48/824 AC50/60HZ 24V

Dold Vietnam

Article Number: 0052805

BD5935.48/824 DC24V

Dold Vietnam

Article Number: 0052806

BD5935.48/824/61 DC24V

Itec Vietnam

Bourdon pressure gauge

Model P600

All stainless steel execution

DN 100

Case & ring AISI 304

Wetted parts AISI 316

Kl 0,5

ATEX version 

Bottom connection 1/2” NPT m

Safety glass window

Protection IP65

Dry but fillable case

other  technical features as per attached  data sheet

Model: 100P6007L200barOA-AT

Itec Vietnam

Bourdon pressure gauge

Model P600

All stainless steel execution

DN 100

Case & ring AISI 304

Wetted parts AISI 316

Kl 0,5

ATEX version 

Bottom connection 1/2” NPT m

Safety glass window

Protection IP65

Dry but fillable case

other  technical features as per attached  data sheet

Model: 100P6007L400barOA-AT

 Hitachi Vietnam

Replaced by: 2HAM-T75

Note: Type: 2AMT75; Code báo giá là 2HAM-T75, cùng loại, nhưng 2HAM_T75 có chiều cao nâng 12m, còn 2AM-T75 chiều cao nâng 6m. Vì giá như nhau nên tớ để chiều cao nâng dài cho người sử dụng có thể dùng thay đổi đuợc khi cần thiết thì không phải mua Cáp dài hơn.

(Model: 2AMT75)

Parker Vietnam

Replaced by: FL69223

Note: Loại này giống loại FL69221. Tuy nhiên ren kết nối khác nhau (M10 cho FL69221, M12 cho FL69223).

(Code: FL.69221)

Balluff Vietnam

Type: BES 516-300-S321-NEX-S4-D

Order code: BHS004M

BYK Vietnam

Micro Tri Gloss + film thickness

Model: AG-4448

Balluff Vietnam

Order code: BTL0M75

Type: BTL5-C10-M0457-P-S32

Balluff Vietnam

Order code: BES01H7

Type: BES 516-357-BO-C

Balluff Vietnam

Order code: BES0153

Type: BES 516-133-MO-C-S4-00,2

Balluff Vietnam

Order code: BTL04T4

Type: BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15

(BTL5-E17-M0295-S-SA230-K)

Balluff Vietnam

Order code: BTL04T9

Type: BTL5-E17-M0425-S-SA230

Enerpac Vietnam

Model: RC53 (RC-53)

5 Tons - Stroke 3 inches

Enerpac Vietnam

Model: RC104 (RC-104)

10 Tons -Stroke 4 inches 

Enerpac Vietnam

Model: RC156 (RC-156)

15Tons - stroke 6 inches

Enerpac Vietnam

Model: RC252 (RC-252)

25 Tons - stroke  2 inches

Enerpac Vietnam

Model: RC254 (RC-254)

25Tons - stroke 4 inches

Enerpac Vietnam

Model: RC256 (RC-256)

25Tons - stroke  6 inches

Enerpac Vietnam

Model: RC308 (RC- 308)

30Tons - stroke 8 inches

Enerpac Vietnam

Model: RC506 (RC-506)

50Tons - stroke 6 inches

Enerpac Vietnam

Model: RC1006 (RC-1006)

100Tons - stroke 6.6 inches 

Enerpac Vietnam

Model: P-202

lightweight hand pump max. 700 bar

Enerpac Vietnam

Model: ZU-4408JE

Enerpac Vietnam

Model: HC-7206

1,8m 3/8''NPT - CH604

Enerpac Vietnam

Model: G-2535L

hydraulic pressure gauge

0-700 bar 1/4''NPT-U

Enerpac Vietnam

Model: GA-3

gauge adapter

thong tin lien he ThienSTC