ref series

thong tin lien he ThienSTC 2

 

REF/125 , REF/250 - Bộ hồng ngoại - Elstein - Song Thành Công Việt Nam

 

MSH/20 ELSTEIN Vietnam
KSS/60 ELSTEIN Vietnam
REF ELSTEIN Vietnam
EBI ELSTEIN Vietnam
EBF ELSTEIN Vietnam
EBF-R ELSTEIN Vietnam
BSI//BSH ELSTEIN Vietnam
BST ELSTEIN Vietnam
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93061
Model: ASR 21.5 100/5A 1,5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93062
Model: ASR 21.5 100/5A 2,5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93063
Model: ASR 21.5 100/5A 5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93064
Model: ASR 21.5 125/5A 1,5VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 93065
Model: ASR 21.5 125/5A 2,5VA Kl.1
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BA-3PEXI-C
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho 4P-S-0140-(Max.5m)
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho NCV-30NBNLC-EXI
Converter Output=Binary code
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho ABSOCODER Built-In Sensing Products
(Wire Runner)
WR-EXI10B1
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BA-4PEXI-MR
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXTBG05DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXTBG05DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXS110DFAC115[E][M][S][V][X]
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXS110DFAC230[E][M][S][V][X]
E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho BEXS110DFDC012[E][M][S][V][X]
Hans-schmidt Vietnam PGC-BC
Hans-schmidt Vietnam SC-3
Hans-schmidt Vietnam SC-8
Hans-schmidt Vietnam WC-2000
Hans-schmidt Vietnam A-40
Dold Vietnam Article Number: 0052802
BD5935.48/61 DC24V
Dold Vietnam Article Number: 0052803
BD5935.48/824 AC50/60HZ 230V
Dold Vietnam Article Number: 0052804
BD5935.48/824 AC50/60HZ 24V
Dold Vietnam Article Number: 0052805
BD5935.48/824 DC24V
Dold Vietnam Article Number: 0052806
BD5935.48/824/61 DC24V
Itec Vietnam Bourdon pressure gauge
Model P600
All stainless steel execution
DN 100
Case & ring AISI 304
Wetted parts AISI 316
Kl 0,5
ATEX version 
Bottom connection 1/2” NPT m
Safety glass window
Protection IP65
Dry but fillable case
other  technical features as per attached  data sheet
Model: 100P6007L200barOA-AT
Itec Vietnam Bourdon pressure gauge
Model P600
All stainless steel execution
DN 100
Case & ring AISI 304
Wetted parts AISI 316
Kl 0,5
ATEX version 
Bottom connection 1/2” NPT m
Safety glass window
Protection IP65
Dry but fillable case
other  technical features as per attached  data sheet
Model: 100P6007L400barOA-AT
 Hitachi Vietnam Replaced by: 2HAM-T75
Note: Type: 2AMT75; Code báo giá là 2HAM-T75, cùng loại, nhưng 2HAM_T75 có chiều cao nâng 12m, còn 2AM-T75 chiều cao nâng 6m. Vì giá như nhau nên tớ để chiều cao nâng dài cho người sử dụng có thể dùng thay đổi đuợc khi cần thiết thì không phải mua Cáp dài hơn.
(Model: 2AMT75)
Parker Vietnam Replaced by: FL69223
Note: Loại này giống loại FL69221. Tuy nhiên ren kết nối khác nhau (M10 cho FL69221, M12 cho FL69223).
(Code: FL.69221)
Balluff Vietnam Type: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
BYK Vietnam Micro Tri Gloss + film thickness
Model: AG-4448
Balluff Vietnam Order code: BTL0M75
Type: BTL5-C10-M0457-P-S32
Balluff Vietnam Order code: BES01H7
Type: BES 516-357-BO-C
Balluff Vietnam Order code: BES0153
Type: BES 516-133-MO-C-S4-00,2
Balluff Vietnam Order code: BTL04T4
Type: BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15
(BTL5-E17-M0295-S-SA230-K)
Balluff Vietnam Order code: BTL04T9
Type: BTL5-E17-M0425-S-SA230
Enerpac Vietnam Model: RC53 (RC-53)
5 Tons - Stroke 3 inches
Enerpac Vietnam Model: RC104 (RC-104)
10 Tons -Stroke 4 inches 
Enerpac Vietnam Model: RC156 (RC-156)
15Tons - stroke 6 inches
Enerpac Vietnam Model: RC252 (RC-252)
25 Tons - stroke  2 inches
Enerpac Vietnam Model: RC254 (RC-254)
25Tons - stroke 4 inches
Enerpac Vietnam Model: RC256 (RC-256)
25Tons - stroke  6 inches
Enerpac Vietnam Model: RC308 (RC- 308)
30Tons - stroke 8 inches
Enerpac Vietnam Model: RC506 (RC-506)
50Tons - stroke 6 inches
Enerpac Vietnam Model: RC1006 (RC-1006)
100Tons - stroke 6.6 inches 
Enerpac Vietnam Model: P-202
lightweight hand pump max. 700 bar
Enerpac Vietnam Model: ZU-4408JE
Enerpac Vietnam Model: HC-7206
1,8m 3/8''NPT - CH604
Enerpac Vietnam Model: G-2535L
hydraulic pressure gauge
0-700 bar 1/4''NPT-U
Enerpac Vietnam Model: GA-3
gauge adapter

thong tin lien he ThienSTC