SCR.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

SCR 3923 - Dòng quang gia tăng cho các ứng dụng khác nhau - GIVI Misure - Song Thành Công Việt Nam

 

GIVI Misure Vietnam

EN680

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN58SC

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN413

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN53

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN53SC1

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38ON

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38FN

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38BB

STC Vietnam

GIVI Misure Vietnam

EN38SC

STC Vietnam

Dold Vietnam

Article Number: 0057587

IL9171.12/043 3AC400V 0,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057588

IL9171.12/044 3AC400V 0,55-1,05UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057589

IL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,7UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057590

IL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,85UN

Dold Vietnam

Article Number: 0057591

IL9171.12/201 3AC110V 0,85UN

Leuze VietNam

TK 20x75

Part no.:50003188

Leuze VietNam

TK 30x50

Part no.:50003189

Leuze VietNam

TK 40x180

Part no.:50003190

Leuze VietNam

TK 50x100

Part no.:50003191

Leuze VietNam

TK 100x100

Part no.:50003192

MTS Sensor VietNam

RPS1600MD701S2B1100 

MTS Sensor VietNam

RHM0220MP081S1B61000

MTS Sensor VietNam

RHM2000MP021S1G3100

MTS Sensor VietNam

RPS3500MD631P101Z02

MTS Sensor VietNam

RHM0950MP151S3B6105

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ICF-1150-S-ST

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ICF-1150-S-ST-T

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ICF-1150-M-SC-IEX

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ICF-1150-M-ST-IEX

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ICF-1150-S-SC-IEX

Univer VietNam

J14A000075A

Univer VietNam

J14A000075AK

Univer VietNam

J14A000080A

Univer VietNam

J14A000080AK

Univer VietNam

J14A000100A

Servomech Vietnam

SFN-D.40.40.2R

Servomech Vietnam

SFN-D.50.10.5R

Servomech Vietnam

SFN-D.50.20.4R

Servomech Vietnam

SFN-D.63.10.5R

Servomech Vietnam

SFN-D.63.20.4R

Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam

BWU2729

Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam

BWU2720

Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam

BWU2647

Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam

BWU2642

Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam

BWU2615

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Flanged pressure reducing valve PR500 with pilot

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Safety group SFR-NA for hot water storage heaters up to 4kW (10-50l)

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Safety group SFR-D for hot water storage heaters up to 10kW (300l)

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Stainless steel safety group SFR 3/4” (SFR-D)

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Safety group GSM 1”

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ULT63/4E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ULT80/4E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ULT100/4E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ULT125/4E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

ULT180/4E

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100268-x

Model: ASK 83.4 1000/1A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100269-x

Model: ASK 83.4 1000/1A 10VA Kl. 1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100270-x

Model: ASK 83.4 1000/1A 15VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100271-x

Model: ASK 83.4 1200/1A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 100272-x

Model: ASK 83.4 1200/1A 10VA Kl.1

 

thong tin lien he ThienSTC