sd.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

 

SHM-16 + SHD2-06 | SHM-25 + SHD2-08 | SHM-35 + SHD-16 - Trục truyền động tuyến tính - Miki Pulley - Song Thành Công Việt Nam

 

Dold Vietnam

Article Number: 0057442

IL9075.01 AC50...400HZ 380-415V

Dold Vietnam

Article Number: 0057443

IL9075.01/001 AC50...400HZ 110-127V

Dold Vietnam

Article Number: 0057444

IL9075.01/001 AC50...400HZ 220-240V

Dold Vietnam

Article Number: 0057445

IL9075.01/001 AC50...400HZ 380-415V

Dold Vietnam

Article Number: 0057446

IL9075.01/001 AC50...400HZ 400-440V

Leuze VietNam

PRK 46B/66-S12

Part no.:50103070

Leuze VietNam

PRK 46B/66, 200-S12

Part no.:50103071

Leuze VietNam

PRK 46B/66.2-S12

Part no.:50103072

Leuze VietNam

PRK 46B/66.2, 200-S12

Part no.:50103073

Leuze VietNam

IPRK 46B/4-S12

Part no.:50103074

MTS Sensor VietNam

RPS2000MD701S1G1100

MTS Sensor VietNam

RHV0800MD7C1S1Q1100

MTS Sensor VietNam

RPS210D701S1B6100

MTS Sensor VietNam

RPS0150MP021S1G8100

MTS Sensor VietNam

RHM0370ME021SIG3100

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

MiiNePort E3

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

MiiNePort E3-H

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

MiiNePort E3-T

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

MiiNePort E3-H-T

Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

MiiNePort E3-ST

Univer VietNam

J12A550700AK

Univer VietNam

J12A550750A

Univer VietNam

J12A550800A

Univer VietNam

J12A550800AK

Univer VietNam

J12A550800B

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric STC VietNam, STC VietNam

MV

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric STC VietNam, STC VietNam

CF

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric STC VietNam, STC VietNam

CFL

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric STC VietNam, STC VietNam

DF1000

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric STC VietNam, STC VietNam

DF1600

Ohkura Vietnam, Ohkura Electric VietNam, Ohkura Electric STC VietNam, STC VietNam

DF2600

Aii1 VietNam, Aii1 STC VietNam, STC VietNam

GPR-7500 AIS UL_PPM H2S Analyzer, Certified Intrinsically Safe - UL  Class 1, Division 1, Groups C and D_Aii

Aii1 VietNam, Aii1 STC VietNam, STC VietNam

GPR-7500 AIS UL DPE_PPM H2S Analyzer, Certified Intrinsically Safe - UL  Class 1, Division 1, Groups C and D_Aii

Aii1 VietNam, Aii1 STC VietNam, STC VietNam

GPR-7500 AIS-LD ATEX_PPM H2S Analyzer, Liquid Drain, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4_Aii

Aii1 VietNam, Aii1 STC VietNam, STC VietNam

GPR-7500 AIS-LD UL_PPM H2S Analyzer, Liquid Drain Certified Intrinsically Safe - UL  Class 1, Division 1, Groups C and D_Aii

Aii1 VietNam, Aii1 STC VietNam, STC VietNam

GPR-7500 AIS-SB ATEX_PPM H2S Analyzer, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4, Span Bottle Mount_Aii

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Room RF thermostat BT-DP02-RF

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Radio frequency connection box BT-M6Z02-RF

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Extension module BT-S6Z02-RF 24/230V

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Heat & cool module BT-HCM02-RF

Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam

Wall Receiver BT-WR02-RF (live)

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

URR1/16E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

URR1/20E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

URR1/32E

Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

WS1/4E

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 21252

Model: ASK 81.4 800/1A 10VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 21253

Model: ASK 81.4 800/1A 15VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 21254

Model: ASK 81.4 1000/1A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 21255

Model: ASK 81.4 1000/1A 10VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 21256

Model: ASK 81.4 1000/1A 15VA Kl.1

 

 

Miki Pulley Vietnam

Model: CS-10-33G 24V 20JIS

Miki Pulley Vietnam

Correct Code: 110545200

Miki Pulley Vietnam

Model: CS-10-33G 24V 20 JIS

MiKi Pulley Vietnam

Model: AP-86-MA-14 With Adapter

MiKi Pulley Vietnam

Model: AP-98-MA-16 With Adapter

 

thong tin lien he ThienSTC