SHM40-kit-.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

 

SHM40 kit - Bộ đo độ ẩm bê tông - Vaisala - Song Thành Công Việt Nam

 

Vaisala Vietnam

Model: HMD60T

Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T

Vaisala Vietnam

Model: HMD60U

Humidity Transmitter, 2-wire HMD60U

Vaisala Vietnam

Model: HMW92D

Humidity and Temperature Transmitter,2-wire with Display Cover

Vaisala Vietnam

Model: HMD60T

Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T

Vaisala Vietnam

Model: HMD60U

Humidity Transmitter, 2-wire HMD60U

Vaisala Vietnam

Code: DTR503A

Radiation shield, 12 plates, with pole inst.kit

Used for Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP155

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP

10 m extension cable for the MI70 probes

Vaisala Vietnam

Model: HMP113 V00B2C1A0

Code: RH- and T- probe; Output Signals VDIGI

Vaisala Vietnam

Model: MMT330-8V0E101PCAE100B02DNBAA1

Oil Moisture And Temperature Transmitter

Vaisala Vietnam

Model: HMD60T

Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3225
Model: ASR 22.3 400/1A 2,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3226
Model: ASR 22.3 400/1A 5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3227
Model: ASR 22.3 400/1A 10VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3228
Model: ASR 22.3 500/1A 2,5VA Kl.0,5

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 3229
Model: ASR 22.3 500/1A 5VA Kl.0,5

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

GNEXB2X15AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

GNEXB2X15DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

GNEXB2X15DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

GNEXB2X21AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

GNEXB2X21AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

Hans-schmidt Vietnam

20021R

Hans-schmidt Vietnam

20022R

Hans-schmidt Vietnam

3000-NA

Hans-schmidt Vietnam

3000-BA

Hans-schmidt Vietnam

3000-ND

Dold Vietnam

Article Number: 0053037
BF9250.03/001 UH=DC24V 3xAC 10A

Dold Vietnam

Article Number: 0053038
BF9250.03/001 UH=DC24V 3xAC 15A

Dold Vietnam

Article Number: 0053039
BF9250.03/004 UH=DC24V 3xAC 5A

Dold Vietnam

Article Number: 0053040
BF9250.03/004 UH=DC24V 3xAC 10A

Dold Vietnam

Article Number: 0053041
BF9250.03/004 UH=DC24V 3xAC 15A

Heidenhain Vietnam

ID: 572250-04

Heidenhain Vietnam

ID: 327300-07

Heidenhain Vietnam

ID: 594878-02

Heidenhain Vietnam

LC182-840MM 
ID: 38709230

Heidenhain Vietnam

ROD420.000B-1024
ID: 395381-82

Deca Vietnam

Code: D16LMR1-1ABC-R

Schmersal Vietnam

Code: 101144418
IFL 10-30L-11TP-1766 10,0M
(IFL 10-30L-11TP-1766)

Univer Vietnam

Solenoid valve
Code: AF-2530
POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING ½

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N12KP-5A
(TH-N12KPCX - 5A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N12CX-5A (TH-N12CX - 5A)
(TH-N12KPCX - 5A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N12KP-9A (TH-N12KP - 9A)
(TH-N12KPCX - 9A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N12CX-9A (TH-N12CX - 9A)
(TH-N12KPCX - 9A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N20KP-19A (TH-N20KP- 19A)
(TH-N20KPCX - 19A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N20CX-19A (TH-N20CX - 19A)
(TH-N20KPCX - 19A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N60KP-22A (TH-N60KP - 22A)
(TH-N60KPCX - 22A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N60KP-29A (TH-N60KP - 29A)
(TH-N60KPCX - 29A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N60KP-35A (TH-N60KP - 35A)
(TH-N60KPCX - 35A)

Mitsubishi Vietnam

Code: TH-N60KP-42A (TH-N60KP - 42A)
(TH-N60KPCX -42A)

Samil Technology Vietnam

STB 20A-4P

Samil Technology Vietnam

STB 20A-12P

Samil Technology Vietnam

STB 30A-4P

Samil Technology Vietnam

STB 30A-12P

Rion Vietnam

Model: VM-63A
Máy đo rung động cầm tay, loại đầu đo gia tốc Piezoelectric (shear type) Cung cấp với hộp mềm, pin, đầu tiếp xúc S và nhãn hướng dẫn sử dụng.
Note: Không bảo hành rây sàng, điện cực, đầu dò, thủy tinh, nhựa, hóa chất, vật tư tiêu hao, hao mòn trong quá trình sử dụng.

Balmac Vietnam

Converted by: 242 Pocket Vibration Meter
Include:
Model 242 Pocket  Vibration Meter with Battery
- Manual
- Calibration Certificate
- Vibration Severity Card
- Carrying Case
(Model: VM-63A)

Masibus Vietnam

Converted by: Vibration Meter VM908 
(Model: VM-63A)

Rion Vietnam

Riovibro VM63A
Code: VM-63A
VM63A

Rion VM-63A Vibration Meter - ANV Measurement Systems
Pocketable Vibration Meter

Rion Vietnam

Code: VM-63A

Rion Vietnam

Code: VM-63A

Balmac Vietnam

Converted by: 242 Pocket Vibration Meter
Include:
Model 242 Pocket  Vibration Meter with Battery
- Manual
- Calibration Certificate
- Vibration Severity Card
- Carrying Case
(Model: VM-63A)

Masibus Vietnam

Converted by: Vibration Meter VM908 
(Model: VM-63A)

 

thong tin lien he ThienSTC