bo dem hien thi.png

thong tin lien he ThienSTC 2

SHN-2900 , SHN-2000 - Bộ đếm hiển thị - Shinho System - Song Thành Công Việt Nam

 

SHN-PDC

SPN-RTD

Shinho Vietnam

SHN-DFC

SPN-PMC

Shinho Vietnam

ACR-100

P-ISO

Shinho Vietnam

ACR-13A-R/M

P-IPS

Shinho Vietnam

ACR-13A-S/M

P-RTD

Shinho Vietnam

ACR-13A-A/M

P-PMC

Shinho Vietnam

ACR-13A-R/M

P-T/C

Shinho Vietnam

SHN-1100

SD- 100

Shinho Vietnam

SHN-1100-I

SHN-620

Shinho Vietnam

SHN-3110

SHN-640

Shinho Vietnam

SMI-3000

SHN-HLS

Shinho Vietnam

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93266

Model: ASR 21.5 125/1A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93267

Model: ASR 21.5 150/1A 2,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93268

Model: ASR 21.5 150/1A 5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93294

Model: ASR 21.5 150/1A 7,5VA Kl.1

MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

Art. Nr.: 93270

Model: ASR 21.5 200/1A 2,5VA Kl.1

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXL15E70V

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXL15E8R

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXL25DFR008[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXL25DFR016[E][M][S][V][X]

E2S Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho

BEXL25DFV070[E][M][S][V][X]

Hans-schmidt Vietnam

CH-500N

Hans-schmidt Vietnam

CH-5000N

Hans-schmidt Vietnam

CW-500N

Hans-schmidt Vietnam

CW-5000N

Hans-schmidt Vietnam

FW-12

Dold Vietnam

Article Number: 0052847

BD5980N.02/024/61 DC24V+AC110V

Dold Vietnam

Article Number: 0052848

BD5980N.02/024/61 DC24V+AC127V

Dold Vietnam

Article Number: 0052849

BD5980N.02/024/61 DC24V+AC230V

Dold Vietnam

Article Number: 0052850

BD5980N.02/61 AC50/60HZ 110V

Dold Vietnam

Article Number: 0052851

BD5980N.02/61 AC50/60HZ 230V

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1240 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..

ID: 387086-12 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1340 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..

ID: 387086-13 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1440 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..

ID: 387086-14 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1540 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..

ID: 387086-15 

Heidenhain Vietnam

LC 192F 1640 5.0 Fanuc01 100 DI 52S12 .. 0.00 0D 01 ..

ID: 387086-16 

Bando Vietnam

Geared Motor Ass'y

1.5kw * 4p

Power Supply  : 380VAC, 50Hz, 3Phase

Reducer ratio :  1/8.4 , 1/12.12 , 1/16.36

Weight: 40kg

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-60bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-160 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-250 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-200 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-400 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-45bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-160 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-250 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-200bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-200 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-400 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-60bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-160 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-250 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-200 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX

(Model: ALF24NM(0-400 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-10 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-16 bar)RH)

Nesstech Vietnam

Correct: AL.F.2.4NM.0-45bar.RH.RX.QA

(Model: ALF24NM(0-45 bar)RH)

thong tin lien he ThienSTC