SP1500F-600X700-320ST-chan-de-Sunil-P.L.S-viet-nam-song-thanh-cong-marketing-stc-Power-baseTop bai

SP1500F-600X700-320ST – Chân đế- Sunil P.L.S Việt Nam – Song Thành Công – Power base

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

TN-5816ABP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5818A-2GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5818A-2GTXBP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5524-8PoE-P24-T

MOXA Viet Nam

TN-5524-8PoE-P24-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-2GTX-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-2GTX-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-2GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-2GTXBP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-8PoE-2GTX-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-8PoE-2GTX-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-8PoE-2GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5518A-8PoE-2GTXBP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-2GTX-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-2GTX-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

GNEXCPVAR3-T=S

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR4-L=L

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR4-L=N

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR5-D=N

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR5-D=P

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR5-D=S

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR6-X=BK

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR6-X=BL

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR6-X=GN

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR6-X=RD

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR6-X=RW

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR6-X=YB

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR6-X=YW

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR7-V=06

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR7-V=12

E2S Viet Nam

GF Vietnam

Model: 3-9900-1P

P/N : 159001695 9900 SmartPro Transmitter

GF Vietnam

Model: 3-9900.393

P/N : 159001698 Relay Module

GF Vietnam

Model: 3-2751-3

P/N : 159001806 pH/ORP smart sensor

Fluke Process Instrument Vietnam

Infrared Temperature Sensor RAYCI-2-A-M

Model: Type K Thermocouple Output

BENTLY NEVADA Vietnam

106765-07

Sensor

Leuze Vietnam

S20-P1C1-M20-FH

Safety interlocking switch

Leuze Vietnam

PRKL 8/24.91

SPolarised Retro-reflective photoelectric sensor

Fluke Process Instrument Vietnam

Infrared Temperature Sensor RAYCI-2-A-M

Model: Type K Thermocouple Output

Bot bai