VRE-P062SAC-bo-ma-hoa-vong-quay-nsd-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-o-viet-nam-absocoder-1Top bai

VRE-P062SAC – Bộ mã hóa vòng quay – NSD Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Absocoder

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

IM-6700A-8TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-8SFP

MOXA Viet Nam

IM-6700A-6MSC

MOXA Viet Nam

IM-6700A-6MST

MOXA Viet Nam

IM-6700A-6SSC

MOXA Viet Nam

IM-6700-2MSC4TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-2MST4TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-2SSC4TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-4MSC2TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-4MST2TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-4SSC2TX

MOXA Viet Nam

IM-6700A-8PoE

MOXA Viet Nam

BEXCS11005DPRDC024AN1A1R/Y

Omni-directional Alarm Horn & Xenon Beacon

E2S Viet Nam

BEXCS11005DPRDC024AB1A1R/C

Omni-directional Alarm Horn & Xenon Beacon

E2S Viet Nam

E2XS112FDC024BN1A1B

Alarm Sounder/Horn

E2S Viet Nam

E2xL25FV100BN4A1B

 

Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

E2XCS1125FDC024BN1A1B/R

Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

RHM0100MD701S1G1100

MTS Sensor Vietnam

RHM1300MP101S2G3100

MTS Sensor Vietnam

RHM515MP101S3B6105

MTS Sensor Vietnam

RHM1250M1S1G8100

MTS Sensor Vietnam

RHM0290ME021S2G6102

MTS Sensor Vietnam

RHM1200MR021A01

MTS Sensor Vietnam

RHM0100MP301S1B8100

MTS Sensor Vietnam

RHM1960MP201S1G400

MTS Sensor Vietnam

GHM0705MR021A0

MTS Sensor Vietnam

RHM1180MP051S1G6100

MTS Sensor Vietnam

RPS1250M0531P102

MTS Sensor Vietnam

RHM0350MP021S1G3100

MTS Sensor Vietnam

RHM1900MD701S1G2100

MTS Sensor Vietnam

RPS1100MP011S1G4100

MTS Sensor Vietnam

RHM0130MP031S1G8100

TTHRSD24C2

Greystone Viet Nam

TTHRSD24D2

Greystone Viet Nam

TTHRPA24A1

Greystone Viet Nam

TTHRPA24A2

Greystone Viet Nam

TTHRPD24A1

Greystone Viet Nam

 

 

Bot bai