WIOM350-L100-24VDC-thiet-bi-giam-sat-muc-dau-hollinsys-viet-nam-song-thanh-congTop bai

 

WIOM350-L100-24VDC - Thiết bị giám sát mức dầu - Hollinsys Việt Nam - Song Thành Công - Water in oil monitor

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

SONFL1XAC024[X]/[Y]-UL

E2S Viet Nam

SONFL1XAC115[X]/[Y]

E2S Viet Nam

SONFL1XAC115[X]/[Y]-UL

E2S Viet Nam

SONFL1XAC230[X]/[Y]

E2S Viet Nam

SONFL1XAC230[X]/[Y]-UL

E2S Viet Nam

SONFL1XDC012[X]/[Y]

E2S Viet Nam

SONFL1XDC012[X]/[Y]-UL

E2S Viet Nam

SONFL1XDC024[X]/[Y]

E2S Viet Nam

SONFL1XDC024[X]/[Y]-UL

E2S Viet Nam

SONFL1HAC115[X]/[Y]

E2S Viet Nam

NPort 5450AI-M12-T

MOXA Viet Nam

NPort 5450AI-M12-CT-T

MOXA Viet Nam

NPort IAW5150A-6I/O

MOXA Viet Nam

NPort IAW5250A-6I/O

MOXA Viet Nam

NPort S8455I

MOXA Viet Nam

NPort S8455I-T

MOXA Viet Nam

NPort S8455I-MM-SC

MOXA Viet Nam

NPort S8455I-SS-SC

MOXA Viet Nam

NPort S8455I-MM-SC-T

MOXA Viet Nam

NPort S8455I-SS-SC-T

MOXA Viet Nam

BWU2919

Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2833

Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2828

Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2822

Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2818

Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2805

Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2804

Bihl+Wiedemann Viet Nam

JUMO Vietnam

JUMO part no.: 00548736

Order code: 701150/8-01-0253-2001-23/005

JUMO Vietnam

JUMO part no.: 00506382

Order code: 701160/8-0153-001-23-064

JUMO Vietnam

JUMO part no.: 00540994

Order code: 902030/10-380-1003-1-6-150-104/330,

(0..200°C)

JUMO Vietnam

902020/10-402-1001-1-9-45-104/306,331

Combi M600 / Electronic tensionmeter

Tensometric Viet Nam

DMS-TENS / Tensile force display

Tensometric Viet Nam

MINI 710 / Tensile force display

Tensometric Viet Nam

KT 871-PAX / Tensile force display

Tensometric Viet Nam

M124 / Compact sensors

Tensometric Viet Nam

M134 / Compact sensors

Tensometric Viet Nam

M150 / Compact sensors

Tensometric Viet Nam

M156 / Compact sensors

Tensometric Viet Nam

KETT 03 / Warp tension measuring

Tensometric Viet Nam

JUMO Vietnam

701530/888-23

di32 48x24mm/universal input

AC 110..240V +10/-15%,48..63Hz

 

Bot bai