acs150-03e-02a4-4-bien-tan-abb-vietnam.png

Untitled.png

MODEL SẢN PHẨM

100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 1040766
IME12-04BPSZW2S
100% Germany Origin SICK Vietnam Replaced by: 1059533
(1026127) GRL18S-F2336
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 1040951
IME18-08NPSZW2K
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 6010187
WL170-N122 REFLEXIONS-LS
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 1003865
PL80A
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 6013549
VL18-4P3212
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 6013263
VTE18-4P4240
100% Germany Origin HYDAC Vietnam Art no.: 909147
EDS 3346-2-0010-000-E1; Electronic pressure switch
100% Germany Origin Turck Vietnam Model: Ni15-M30-AZ3X
Proximity Switch
100% EU/China Origin ABB Vietnam Model: ACS150-03E-02A4-4 
Inverter
100% EU/China Origin ABB Vietnam Model: ACS-CP-C
Control Panel (English Version) used for ACS150
100% EU/China Origin ABB Vietnam Model: ACS580-01-12A6-4+J400
Inverter (Included Control Panel)
100% Japan/ China Origin Yaskawa Vietnam Replaced by: CIMR-AB4A0072AAA
(CIMR-F7A4030) Inverter
100% Vietnam/Confirm Inter Origin FIGARO Vietnam Model: KE-25F3
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: CPE10-M1BH-5L-QS-6
Valve Part No: 196883
100% UK Origin E2S Vietnam Model: GNEXCP6B-PT-S-N-S-N-RD-24-E10KR-S1K0R
Tool Reset Call Point
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXS110DFDC024AB1A1R
Explosion Proof Alarm Horn Sounder
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/Y
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/B
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: MS6-LFR-1/2-D7-E-R-V
(MS6-LFR-1/2-D7-E-R-V-AS) Filter Regulator Part No: 526490
100% Europe/China Origin Festo Vietnam Model: DSNU-16-25-P-A
Cylinder Part No: 19199

Vui lòng liên hệ Ms.Yến - 091 663 5500 để được hổ trợ tốt nhất