ang-ten-thong-minh.png
  1. Tên sản phẩm: Ăng ten thông minh 360 Multi-GNSS

Ứng dụng: Điện lực, Dầu khí, Sân bay, Xa lộ, Đường sắt, Viễn thông, Trung tâm lưu trữ dữ liệu, Ngân hàng, Chứng khoán, Phòng thí nghiệm, Truyền hình/Truyền thanh, Quân đội, An ninh quốc phòng, Cứu hỏa/cứu nạn.

Thông số kỹ thuật:

  • Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo-ready)
  • Simultaneous GPS / GLONASS or GPS / Beidou tracking
  • Timing pulse synchronized to within 15 nanoseconds (one sigma) of GNSS/UTC
  • Weatherproof and corrosion resistant housing