EDS-G512E-8PoE-4GSFP-T-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-congTop bai

 

EDS-G512E-8PoE-4GSFP-T - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

PILZ Vietnam

Code: 751105

Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PILZ Vietnam

Code: 751107

Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PILZ Vietnam

Code: 751167

Description: PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade

PILZ Vietnam

Code: 750177

Description: PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PILZ Vietnam

Code: 751177

Description: PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PILZ Vietnam

Code: 773100

Description: PNOZ m1p base unit

PILZ Vietnam

Code: 541053

Description: PSEN cs3.1n   1switch

PILZ Vietnam

Code: 774790

Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t

PILZ Vietnam

Code: 774790

Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t

PILZ Vietnam

Code: 774306

Description: PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o

PILZ Vietnam

Code: 751109

Description: PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

PILZ Vietnam

Code: 783100

Description: Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p

PILZ Vietnam

Code: 783400

Description: Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p

PILZ Vietnam

Code: 773860

Description: PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m

PILZ Vietnam

Code: 750111

Description: PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PILZ Vietnam

Code: 773730

Description: PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

PILZ Vietnam

Code: 774086

Description: PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Sejin Hydraulics Vietnam

Model: SHC-150-S

Oil cooler

Kwangjin Vietnam

Code: KR2201-20A-8A

Rotary Joint/ Swivel Joint

Kwangjin Vietnam

Code: KR2201-15A-6A 

Rotary Joint/ Swivel Joint

Kwangjin Vietnam

Code: KR2201-25A-10A

Rotary Joint/ Swivel Joint

Kwangjin Vietnam

Code: OR2201-40A-20A-07

Rotary Joint/ Swivel Joint

Kwangjin Vietnam

Code: OR2202-40A-20A-07

Rotary Joint/ Swivel Joint

TRUNDEAN Vietnam

RING BLOWER Model : TS-750

Capacity : 10 m3/min ; Preesure : 2300 mmH2O

Connect :  2.5" inch ; Motor : 7.5 kw

(3 Phase , 220/380V , 50Hz, 2 Pole)

Vacuumschmelze  Vietnam

P/N: T60404-N4644-X053

Industrial Current Sensors

Vacuumschmelze  Vietnam

P/N: T60404-N4644-X054

Current Sensor 700A ; Industrial Current Sensors 

 

Bot bai