1. Tên sản phẩm: Đồng hồ Thunderbolt® E GPS

Ứng dụng: Điện lực, Dầu khí, Sân bay, Xa lộ, Đường sắt, Viễn thông, Trung tâm lưu trữ dữ liệu, Ngân hàng, Chứng khoán, Phòng thí nghiệm, Truyền hình/Truyền thanh, Quân đội, An ninh quốc phòng, Cứu hỏa/cứu nạn.

Thông số kỹ thuật:

  • Ovenized quartz oscillator provides stable 10 MHz and 1 PPS output to maximizes bandwidth
  • Combined GPS receiver and ovenized oscillator on one board

High volume manufacturing provides reliable low-cost products