HES-1024-2MHT-bo-ma-hoa-vong-quay-nemicon-viet-nam-song-thanh-cong-encoderTop bai

 

HES-1024-2MHT - Bộ mã hóa vòng quay - Nemicon Việt Nam - Song Thành Công - Encoder

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/15-05-05-00

3500/15 Universal Power Supply (Note: 3500/15-02-02 is obsolete)

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/22-01-02-00

3500/22 TDI Module

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/25-01-02-00

3500/25 Keyphasor Module

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/42-02-00

3500/42 Proximitor/ Seismic Monitor

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/50-02-00-01

3500/50 Tachometer  Module

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/45-02-00

3500/45 Possition Monitor

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/33-01-00

3500/33 16-Channel Relay Module

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/92-04-01-00

3500/92 Communication Gateway Module

Gilson Vietnam

Code: FC 204

Fraction Collector FC204

Baumer electric Vietnam

Code: RR30.DAM0-IGPB.9VF

Description: Radar Sensor M30x1.5 ; No. 11168232

Novotechnik  Vietnam

Art number: 026106

Potentiometer LWG-0150

FUJICON Vietnam

Model: CM-5-03

Loadcell

MOXA Vietnam

Model: TCF-142-S-ST-T

RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Single-mode, -40 to 75°C

MOXA Vietnam

Model: TCF-142-S-ST

RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Single-mode.

Eland Cable Vietnam

Code: A7JS450

4X50MM² 600/1000V YELLOW (N)SSHOU O/J

Vaisala Vietnam

Code: HM70 F4E1A0DB

Hand-held humidity and Temperature meter

Vaisala Vietnam

Code: HMP77B

Probe: chemical purge and sensor preheating

Honey Well Vietnam

Art number: W973J1017

Logic Panel

Keyence

Model : CU-21TA

Vietnam

Sensor Control

Hach Vietnam

Code: Machine TU5300 sc

Description: Range: 700 NTU (EPA), - Accuracy:  0.01 NTU, Sample pressure: < 6bar, Operating Temp. Range: 0 - 50  ͦ C. -Code: LXV445.99.10112   TU5300 sc Low Range Laser Turbidimeter, EPA Version

Hach Vietnam

Code: LXV404.99.00551

Description: Controller  SC200

AC Powered:100-220V, Analog Inputs: 4-20mA, Data management:  SD Card, Operating temperature: -20 - 60 ͦ C

NIVELCO Vietnam

Model: NPK-44-10 

Hydrostatic level transmitter

 

Bot bai