extra-large-solar-panel-–-bang-dieu-khien-nang-luong-mat-troi-lon-stc-viet-nam.png

The extra large solar panel converts sunlight into electricity and charges 12v batteries for DC (direct current) appliances.

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời cực lớn chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng và sạc pin 12V cho các thiết bị DC (dòng điện trực tiếp).