ST-REL4-HG-24-21-21-ro-le-phoenix-contact-vietnam-song-thanh-cong-isolation-relayTop bai

 

ST-REL4-HG 24/21-21 - Order no: 2823405 - Rơ-le - Phoenix-Contact Việt Nam - Song Thành Công - Isolation Relay

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
E2S Vietnam Model: STExCP8-BGDASDL1A1R
Break Glass Call Point 1-27-120
E2S Vietnam Model: IS-mA1-R
IS-minialarm
E2S Vietnam Model: BExBG05DPDC024AS1A1R/R
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
ATAGO Vietnam Model: PR-101α
Densitometer
Hyosung Vietnam Type: TEFC
Frame: 132M ; 7.5KW, 50 Hz, 1440 r/min, 380 V
Serial no: 1000206104001
Hyosung Vietnam Type: TE-F
Frame: 160L ; 15KW, 50 Hz, 1460 r/min, 380 V
Serial no: 1000281942001
Hyosung Vietnam Type: TEFC
Frame: 132S ; 3.7KW, 50 Hz, 960 r/min, 380 V
Serial no: 1000208105002
Hyosung Vietnam Type: TEFC
Frame: 200L ; 45KW, 50 Hz, 1465 r/min, 380 V
Serial no: 10002081010002
Hyosung Vietnam Type: TE-F
Frame: 160M ; 11KW, 50 Hz, 1450 r/min, 380 V
Serial no: 1000208109001
Hyosung Vietnam Type: TE-F
Frame: 160L ; 15KW, 50 Hz, 1450 r/min, 380 V
Serial no: 1000208110002
Hyosung Vietnam Type: TEFC
Frame: 180M ; 22KW, 50 Hz, 1460 r/min, 380 V
Serial no: 1000208108001
Hyosung Vietnam Type: TEFC
Frame: 160M ; 11KW, 50 Hz, 1455 r/min, 380 V
Serial no: 1000208103002
Hyosung Vietnam Type: TEFC
Frame: 200L ; 37KW, 50 Hz, 1465 r/min, 380 V
Serial no: 1000208102002
Hyosung Vietnam Type: TEFC
Frame: 100L ; 1.6KW, 50 Hz, 936 r/min, 380 V
Serial no: 1000208106001
SOURIAU Vietnam UT0W61210PH
 
Connector plug straight, size 12, 10p, male, bayonet
without contacts
SOURIAU Vietnam Code: UT0W71210SH
Connector size 12, 10p, socket, bayonet, without contacts
SOURIAU Vietnam Code: RMW50A7K
Contact pin ; standard packing unit = 500 pcs = MOQ
SOURIAU Vietnam Code: RCW50A7K
Contact socket ; standard packing unit = 500 pcs = MOQ
Balluff Vietnam BOS00FA
BOS 15K-R-B2-P-S75  Photoelectric Sensors
IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam 8497503.8270.02400
with 24 VDC coil (84975038270)

 

Bot bai