m-bus-to-bacnet-converter-4.png

HD67056-B2-160-bo-chuyen-doi-giao-thuc-m-bus-sang-bacnet-adfweb-viet-nam-song-thanh-cong-m-bus-to-bacnet-converterTop bai

 

HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi giao thức M-bus sang BACnet - ADFWeb Việt Nam - Song Thành Công - M-bus to BACnet Converter

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Sick Vietnam Code: 1022949
Description: DME5000-111 Long range distance sensors
Sick Vietnam Code: 1022949
Description: DME5000-111 Long range distance sensors
Phoenix Contact Vietnam Code: 2903526
Description: EMD-BL-3V-400-PT Monitoring relay
Phoenix Contact Vietnam Code: 2963763
Description: PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B Safety relays
Phoenix Contact Vietnam Code: 2903334
Description: RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 Relay Module
Phoenix Contact Vietnam Code: 2903370
Description: RIF-0-RPT-24DC/21 Relay Module
Phoenix Contact Vietnam Code: 2866310
Description: TRIO-PS/1AC/24DC/ 5 Power supply unit
Phoenix Contact Vietnam Code: 2902970
PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ Solid-state relay module
Phoenix Contact Vietnam Code: 2308072
Description: MCR-SL-CUC-400-I Universal current transducer
Phoenix Contact Vietnam Code: 3213056
Description: FBS 10-3,5 Plug-in bridge
Phoenix Contact Vietnam Code: 2961192
Description: REL-MR- 24DC/21-21 Single relay
Phoenix Contact Vietnam Code: 2961105
Description: REL-MR- 24DC/21 Single relay
Intensiv Filter Vietnam IF_81738
Type: C41/C52 EV-N/H
Smartmeasurement Model : ALMAGWP-F-450-0-5-RE-1.0-68-1-DC-0-NX-NN-NN
Vietnam Electromagnetic Flowmeter
Smartmeasurement Model : ALMAGWP-F-300-0-5-RE-1.0-68-1-DC-0-NX-NN-NN
Vietnam Electromagnetic Flowmeter
Smartmeasurement Model : ALMAGWP-F-80-0-5-RE-1.6-68-1-DC-0-NX-NN-NN
Vietnam Electromagnetic Flowmeter
Anhui Chunhui Convertor rung đảo
Vietnam Code: CWY-DO810800-50-0301-01
Anhui Chunhui Dây nối cảm biến rung đảo
Vietnam Code: CWY-DO-810030-040-01
Anhui Chunhui Cảm biến rung đảo
Vietnam Code: CWY-DO-810804-00-05-10-02
Anhui Chunhui Cảm biến đo độ rung - đảo và cáp
Vietnam Code: CWY-DO-810804-00-05-10-02
  + Cable CWY-DO-810030-040-01
Panasonic Model : SF4B-A6-V2
Vietnam (Emitter + Receiver) Safety Light Curtain
Panasonic Model : SFB-CCB7
Vietnam Cable
Panasonic Model : MS-SFB-1
Vietnam Mounting Bracket