may-do-do-rung-hien-thi-so-digital-display-vibrometer-model-1332b-showa-sokki-vietnam-stc-vietnam.png

Máy đo độ rung hiển thị số Digital display Vibrometer Model: 1332B Showa Sokki VietNam STC VietNam

Model: 1332B

Digital display Vibrometer – Máy đo độ rung hiển thị số

Gross weight: 1.3 Kg.

Dimensions: 33x25x23CM