IPRK-18-4-DL.41 - 50033552 - Polarized-retro-reflective-photoelectric-sensor-cam-bien-quang-dien-leuze-viet-nam-leuze-germany-leuze-electric-viet-nam-leuze-electric-germany-song-thanh-cong-viet-namTop bai

 

IPRK-18-4-DL.41 - 50033552 - Cảm biến quang điện - Leuze Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Polarized retro reflective photoelectric sensor

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

P/N: 155481

Gems Sensor Viet Nam

P/N: 620924-01

Leine & Linde Viet Nam

P/N: 85401402 Type: RF63Si D402

Afriso Viet Nam

P/N:52026

Helukabel Viet Nam

P1001/6-L-ANI-0-485-R-AC

Vetec Viet Nam

P1001/6-P-ANI-485-R-AC-0

Vetec Viet Nam

P22A

NOK Viet Nam

P3251B065001

Tecsis Viet Nam

P3251B066001

Tecsis Viet Nam

P6100-2711002

WEST Viet Nam

P627

Belgas Viet Nam

PACT MCR-V1-21-44

Phoenix Contact Viet Nam

PAII060-S1

Apex Dynamics Viet Nam

PAK-125H

Togami Viet Nam

PAK-35 J

Togami Viet Nam

PAK-50H

Togami Viet Nam

Part No. 00507073

TDK-Lambda Viet Nam

Part no. 00842069

Dr.Fischer Viet Nam

Part no. 120601

McDonnell & Miller Viet Nam

Part no. 13025

Helukabel Viet Nam

Part No. 370 624

MTS Sensors Viet Nam

Part no. Vickers500-0100

Ametek Viet Nam

Part No.: STD-ESP-CB-200

KNM  Viet Nam

Part No: 006669

KNF Viet Nam

Part No: 252182

MTS Sensors Viet Nam

F-110C

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-111B

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-111AC

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-112AC

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-113AC

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

CAN Open tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer/Scanner CANopen 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

DeviceNet tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

Ethernet tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67316-E-A1 -Analyzer/Sniffer CAN (Ethernet version, DIN-rail mounting)

ADFweb , ADFweb VIETNAM

J1939 tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

M-Bus tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67031 -Analyzer/Sniffer/Scanner M-Bus 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

M-Bus Wireless tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADFweb , ADFweb VIETNAM

 

 

Bot bai