power-supply-unit-terminal.png

EL9410-thiet-bi-dau-ra-2-cong-beckhoff-viet-nam-song-thanh-cong-power-supply-unit-TerminalTop bai

 

EL9410 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam - Song Thành Công - Power Supply Unit Terminal

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Model: 05GCN84AA101
Valve: VM-1100 ; Actuator: 530-74
Global Control Valve + Actuator
Seojeon Valmac - Korea
Model: 05GCN64AA101
Valve: VM-1100 ; Actuator: 530-42
Global Control Valve + Actuator
Code: IRD8800, M88200
Casing Vibration, 2Ch Vibration ; Input and 1Ch Key Phasor Input
SKU : M88200
IRD Mechanalysis - India/USA
Model: AP1-DA (AP1DA0BG2BIS)
PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING
Sirca - Italy
Model: 530-74
Multi Spring Actuator(Top Side Handwheel)
Seojeon Vaimac - Korea
Model: 530-42
Multi Spring Actuator(Top Side Handwheel)
Seojeon Vaimac - Korea
Gestra NRS1-40.1 Gestra /Germany
FM151-A1EGEJB3A1D, "Type: 0.570.012.E90;
Software: 05C/04P"
Endress+Hauser / G7
Type: 0.570.012.E90.SIEM60 Kubler /
Type: PSD 30/G1/2B:
0 …. + 1.6bar. Range: 0….1,6bara
Wika / Germany
FMZ5000, Part No: 901518 Minimax / Germany
25-EVS 10N.R.P.Xn.08.33.80.99
DN25 ANSI300
Uni Gerate / Germany
type FD-2 , Part No: DR2005 IFM / Germany
BWU2742 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2729 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2720 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2647 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2642 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2615 Bihl+Wiedemann Viet Nam

 

Bot bai