pr-dtc-2000-thiet-bi-do-luc-cang.png

Untitled.png

MODEL SẢN PHẨM

100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/Y
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/B
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% Germany Origin Pilz Vietnam 774540
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
100% Germany Origin Weidmuller Vietnam Code: 2044850000
ACT20P-CML-10-AO-RC-S
100% Germany Origin Beckhoff Vietnam Model: EK1122
2-port EtherCAT junction; No. 129559
100% EU Origin Rexroth Vietnam Code: 7354200000
100% Japan Origin Oriental Motor Vietnam Model: SS31-SSSD
100% EU Origin Semkron Vietnam Model: SKKT 57B/16E
100% Germany/Indonesia Origin P+F Vietnam Model: NCB10-30GM40-Z1
Inductive Sensor
100% Japan Origin Mitsubishi Vietnam Model: ZKG-50AN
Powder Clutch
100% China Origin Wuxi CSI Vietnam Model: XGB-5B
Pump
100% Korea Origin PORA Vietnam Model: PR-DTC-2000
Tension Controller
100% USA Origin COSA Xentaur Vietnam Code: SEO.11.A.0000
Sensor Element XTR-100; Range: -100 ºC to 20ºC dp)
Encapsulated in 100-micron sintered SS.
100% USA Origin COSA Xentaur Vietnam Code: SEO.50.C.0000
Standard Sensor Fitting; 500psi / 34 bar
3/4"-16 & 14mm x 1.25mm Threads
100% Taiwan Origin Picotest Vietnam Model: M3511A
Digital Multimeter
100% Japan Origin Koganei Vietnam Model: DTY-ZEM-BA01
Ionizer Bar Type
100% USA Origin Rosemount Vietnam Model: 499AOZ-54
100% Germany Origin Baumer Vietnam Part No.: 10146052
FHDM 16P5002/KS34A

Vui lòng liên hệ Ms.Yến - 091 663 5500 để được hổ trợ tốt nhất