pressure-transmitter-8.png

HDA-4746-A-400-000-cam-bien-ap-suat-hydac-viet-nam-song-thanh-cong-pressure-transmitterTop bai

 

HDA 4746-A-400-000 - Cảm biến áp suất - Hydac Việt Nam - Song Thành Công - Pressure Transmitter

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Matsui Vietnam Model: MIC-H-AN
Feed Throat Temperature Controller for Mold ing Machine
Gefran Vietnam Model: ME2-6-H-B35D-1-5-D
Melt - High temperature
PORA Vietnam Model: PRB-45WI2
POWDER BRAKE - HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2
Bently Nevada Vietnam Code: 135613-01-01
High Temperature Case Expansion Transducer Assembly (dc)
Note: 24765-01-01 is not available, replaced by 135613
Fanuc Model :  A06B-6200-H055
Vietnam Servo Driver
Jiao Zuo Phanh Đĩa
Linrui Model: QP12.7-A
Vietnam  
Hach Vietnam 08362=A=2000
Electrode
Sensy Vietnam 5000-HOIS004086
Load pin 83kN ; Capacity 83kN ; Ø 70 h6 mm ; Dimension L 260 mm; Dimension I 150 mm ; Dimension "A" 55 mm ; Breaking Load 500 %
Cảm biến trọng lượng
Hdcyclo Vietnam Code: CHM-B074 WITH MOTOR ( 2/3V 50HZ ) / 12A052
CYCLO REDUCER
Note: HSX1004291 + Brake: CHM-B074 is customized for Hdcyclo
PORA Vietnam Model: PRB-45WI2
POWDER BRAKE - HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2
Taiyo Electric Industry Vietnam Code: SB-F
Junction Box Type; DT-950MIIPS 5ch (2008/05) MM-743620
Gravity Đầu cân máy đóng bao
Vietnam Model: PC500-M01
E+H Vietnam Code: 91WA1‐AA1C02ACA5AA
Description:Ultrasonic Flow Measuring System
EMG Vietnam 231165_E
LS13.01
Alternating light measuring receiver LS
EMG Vietnam 231166_E
LS14.01
Alternating light measuring receiver LS
EMG Vietnam 235334_E
ECU 01.5
(Printed Circuit Board Code: ECU01.5)
Atlas CopcoVietnam Code: 2901110500
Description: Filter Set
Atlas CopcoVietnam Code: 2901111500
Description: Kit/breather ZT15-22
Atlas CopcoVietnam Code: 2901300105
Description: FILTER KIT PD/PDP 70+
2901200404 Obsolete! Successor: 2901300105
Atlas CopcoVietnam Code: 2901300005
Description: FILTER KIT DD/DDP 70+
2901200304 Obsolete! Successor: 2901300005

 

Bot bai