SPM-D2-10-Thiet-bi-dieu-khien-dong-bo-he-thong-woodward-viet-nam-song-thanh-cong-synchronizing-systemTop bai

 

SPM-D2-10 - Thiết bị điều khiển đồng bộ hệ thống - Woodward Việt Nam - Song Thành Công - Synchronizing System

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

Tempress Vietnam

Differential Refrigeration Pressure Type A18

- Preesru gauges : DN 80

-Connection : Rear

-Refrigeration : R717 (ammoniac)

-Range :    -1-0+25 bar

Tempress Vietnam

Duplex Refrigeration pressure gauge Type A11

-Pressure gauge : DN80

-Connection : Rear

- Refrigeration : R717 (ammoniac)

- Range : -1-0+25 bar

Tempress Vietnam

Duplex Refrigeration pressure gauge Type A11

-Pressure gauge : DN 80

-Connection : Rear

-Range : -1-0+12 bar/0C

-Refrigeration : 717 (ammoniac)

Tempress Vietnam

Duplex Refrigeration pressure gauge Type A11

-  Pressure gauges : DN 80

-  Connection : Bottom

- Refrigeration : 717 (ammoniac)

-  Range : -1-0+25 bar/0C

Tempress Vietnam

Duplex Refrigeration Pressure gauge Type A11

- Pressure gauge : DN 80

-  Connection : Bottom

- Refrigeration : 717 (ammoniac)

- Range : -1-1+12 bar

schmersal Vietnam

Code: 101165310

Description: BN 20-11RZ Magnetic reed switch

schmersal Vietnam

Code: 101057541

Description: BP 20 S Actuator

schmersal Vietnam

Code: 101057538

Description: BP 20 N Actuator

schmersal Vietnam

Code: 101152788

Description: Z1K 335-11Z Position switch

Netbiter/ HMS Vietnam

Model: EC350

order code NB1005-C

Ethernet with embeded 3G & GPRS

DIN-rail mounting kit is included

Agate Vietnam

Code: AT-2040

AT-2040 Portable Vibration Calibrator

Agate Vietnam

Optional Accessories:

PRX-100

Optris Vietnam

Model : OPTCTL2MHSF

Bộ cảm biến hồng ngoại

Parker Vietnam

Replaced by : 8F-U16LB-T-SS

Parker U serier needle valve (8F-U16LR-T-SS)

FRISTAM PUMPEN Vietnam

Code: 0827300012

Description: Ers-Gl 1301/1 2N 5V2/V

FRISTAM PUMPEN Vietnam

Code: 0827300046

Description: Ers-Gl 1001/1 2N 5V2/V

FRISTAM PUMPEN Vietnam

Code: 0826300091

Description: Ers-Gl 750 2N 5V2

FRISTAM PUMPEN Vietnam

Code: 0817310812

Description: Ers-Gl 9.665 2N 21V2/2N 5V2

 

Bot bai