thr23-th13-30-2n-cảm-bién-nhiẹt-dọ-trong-phòng.png

 

THR23-TH13-30-2N - Cảm biến nhiệt độ trong phòng - EYC-Tech Vietnam - STC Vietnam

Loại cảm biến đầu vào : MEMS
Đầu ra : 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
Độ chính xác (ở + 25 ° C ; DC 24 V) : ± 0,5 ° C / ± 5% RH (30 ... 80% RH )
Phạm vi đo : 0 ... 50 ° C / 0 ... 100% RH (Không ngưng tụ)
Giao diện : RS-485 + analog
● Tùy chọn bổ sung : (ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm-Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (Công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với ILAC MRA

Sản xuất tại Đài Loan
Mô hình: eYc THR23

 

Mô tả:

Đo nhiệt độ và độ ẩm
Đầu ra tương tự và RS-485
Cài đặt và bảo trì dễ dàng nhanh chóng do được thiết kế tốt
Tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy
Dữ liệu có thể được ghi và chuyển đến PC thông qua phần mềm miễn phí liên kết chức năng RS-485