FCPA 112M-4-PHE-dong-co-dien-3-pha-ac-motoren-viet-nam-song-thanh-cong-three-phase-motorsTop bai

 

FCPA 112M-4/PHE - Động cơ điện 3 pha - AC-Motoren Việt Nam - Song Thành Công - Three phase motor

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Valbia Vietnam Order code : RI3390
Description : spring set 05 act 115 S80/S82
Valbia Vietnam Order code : RI4622
Description : set oring act 115 S82 High temperature
Valbia Vietnam Order code : RI4664
Description : set guide act 115 S82 High temperature
Valbia Vietnam Order code : RI4678
Description : pinion act 115 S82
Valbia Vietnam Order code : RI3540
Description : PISTON (1 PIECE), act 115
Valbia Vietnam Order code : RI4700
Description :END CAP LEFT act 115
Valbia Vietnam Order code : RI47001
Description :END CAP RIGHT act 115
Valbia Vietnam Order code : RI4618
Description : set oring act 63 S82 High temperature
Valbia Vietnam Order code : RI4660
Description : set guide act 63 S82 High temperature
Valbia Vietnam Order code : RI4674
Description : pinion act 63 S82
Valbia Vietnam Order code : RI3536
Description : PISTON (1 PIECE) act 63
Valbia Vietnam Order code : RI4692
Description : END CAP LEFT  act 63
Valbia Vietnam Order code : RI4693
Description : END CAP RIGH  act 63
Valbia Vietnam Order code : RI3386
Description : spring set 05 act 63 S80/S82
Nohken Vietnam Model: KRV-2NH
Level Sensor ; Đầu ren 3/4" ; Length = 55mm
Gefran Vietnam Model: LT-M-0600-P-XL0202
Position sensor ; Stroke 600 mm
Clyde Bergemann Vietnam Model: A3985
Pressure switch ; 5.0Bar(+)
YTC/ Rotork Vietnam Volume Booster
Model: YT-310-N-1
IDTECK Vietnam Correct Code: iEDC Main SystemNema Package
8 Door Web Server Embedded, PoE based Controller
Conch Vietnam P10-3010-000A
Temperature controller
Eurotherm Ordering code: 3208 VC-VH-RRRX-R-4XL-S-ENG-ENG-XXXXX
Eurotherm Ordering code: LFS832143000
LFS / LFS mA 1/16 DIN Temperature Controller
AC&T Vietnam ETOS-50NX-S11
RS232C 1 Port + RS422/RS485 1 Port
Single Power : Free 100 to 260 VAC ; Device Server
UL-Tech Vietnam Sonicheck15
Potable Ultrasonic Sound Pressure Meter
UL-Tech Vietnam Quartz Probe
Vaisala Vietnam Hand-held Moisture in oil Meter
Code: MM70 B1A1A5A1C0A2B0

 

Động Cơ Điện 3 Pha 4 Kw Động Cơ Điện 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 11 Kw Động Cơ Điện 3 Pha 2.2Kw Công Tơ Cơ Điện Tử 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 100Kw Động Cơ Điện Y3 112M-4 Động Cơ Điện 3Kw 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 3.7 Kw Động Cơ Điện 1 1Kw 3 Pha Động Cơ Điện 1 Pha 4 5Kw Động Cơ Điện 3 Pha 12 V Động Cơ Điện 1.1Kw 3 Pha Động Cơ Điện 3 Pha 2 Hp Động Cơ Điện 3 Pha 220 Động Cơ Điện 5.5 Kw 3 Pha Công Tơ Điện 3 Pha 4 Động Cơ Điện 3 Pha 10 Hp Động Cơ Điện 3 Pha T Động Cơ Điện 3 Pha 45Kw

 

Bot bai