ths130-a11-cảm-bién-nhiẹt-dọ-dọ-ảm-trong-phòng.png

 

THS130-A11 - Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trong phòng - EYC-Tech Vietnam - STC Vietnam

Input: MEMS cảm biến
Output: 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V
tín hiệu kết nối: 2-wire / 3-wire
Độ chính xác: ± 0,5 ° C / ± 5% RH (30 ... 80% RH)
đo lường dải : 0 ... 50 ° C / 0 ... 100% (Không ngưng tụ)
● Tùy chọn bổ sung : (ILAC / TAF) Báo cáo thử nghiệm-Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tiêu chuẩn (Công nhận TAF : 3032, tuân thủ ISO / IEC 17025)
TAF có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với ILAC MRA

Made in Taiwan
Mô hình: eYc THS130THS140