transmitter-thm14ex-t11-temperature-humidity.png

 

THM14EX-T11 - Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm - EYC Tech Vietnam - STC Vietnam

 

eYc THM14EX EX-Series Temp. and Humidity Transmitter

Ổn định & chính xác  Hiệu suất trong nổ  nguy hiểm khu vực

‧Protection Đánh giá: IP 66
‧Rugged nhôm Trường hợp
Probe ‧Stainless Thép
‧High Đo lường chính xác
‧High dài hạn ổn định

Các  
THM14EX  được sử dụng để đo độ ẩm tương đối hoặc nhiệt độ hoặc người thân
độ ẩm và nhiệt độ trong không khí và các khí không gây cháy nổ khác trong
các khu vực nguy hiểm cháy nổ và ở các vị trí có bụi dễ cháy.
Model : eYc THM14EX