Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

807 100 68 Flashing Beacon RM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
807 105 55 Flashing Beacon BWM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
807 105 68 Flashing Beacon BWM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
807 200 55 Flashing Beacon RM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
807 200 68 Flashing Beacon RM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
807 205 55 Flashing Beacon BWM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
807 205 68 Flashing Beacon BWM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
807 300 55 Flashing Beacon RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
807 300 68 Flashing Beacon RM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
807 305 55 Flashing Beacon BWM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
807 305 68 Flashing Beacon BWM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
807 400 55 Flashing Beacon RM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
807 400 68 Flashing Beacon RM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
807 405 55 Flashing Beacon BWM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
807 405 68 Flashing Beacon BWM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
807 500 55 Flashing Beacon RM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
807 500 68 Flashing Beacon RM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
807 505 55 Flashing Beacon BWM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
807 505 68 Flashing Beacon BWM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
815 100 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
815 200 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
815 300 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
815 400 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
815 500 00 Permanent Beacon EM 12-240VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
816 100 55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
816 100 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
816 100 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
816 110 55 LED Blinking Beacon EM 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
816 130 55 LED Rotat. Beacon EM 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
816 200 55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
816 200 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
816 200 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
816 210 55 LED Blinking Beacon EM 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
816 230 55 LED Rotat. Beacon EM 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
816 300 55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
816 300 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
816 300 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
816 310 55 LED Blinking Beacon EM 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
816 330 55 LED Rotat. Beacon EM 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
816 400 55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
816 400 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
816 400 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
816 410 55 LED Blinking Beacon EM 24VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
816 430 55 LED Rotat. Beacon EM 24VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
816 480 53 LED Beacon USB EM 5VDC MC WERMA Vietnam STC Vietnam
816 480 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC MC WERMA Vietnam STC Vietnam
816 500 55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
816 500 67 LED Perm. Beacon EM 115VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
816 500 68 LED Perm. Beacon EM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
816 510 55 LED Blinking Beacon EM 24VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
816 530 55 LED Rotat. Beacon EM 24VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
816 780 53 LED Beacon USB EM 5VDC MC WERMA Vietnam STC Vietnam
816 780 55 LED Perm. Beacon EM 24VDC MC WERMA Vietnam STC Vietnam
817 100 54 Flashing Beacon EM 12VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
817 100 55 Flashing Beacon EM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
817 100 67 Flashing Beacon EM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
817 100 68 Flashing Beacon EM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
817 200 54 Flashing Beacon EM 12VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
817 200 55 Flashing Beacon EM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
817 200 67 Flashing Beacon EM 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
817 200 68 Flashing Beacon EM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
817 300 54 Flashing Beacon EM 12VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
817 300 55 Flashing Beacon EM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
817 300 67 Flashing Beacon EM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
817 300 68 Flashing Beacon EM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
817 400 54 Flashing Beacon EM 12VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
817 400 55 Flashing Beacon EM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
817 400 67 Flashing Beacon EM 115VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
817 400 68 Flashing Beacon EM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
817 500 54 Flashing Beacon EM 12VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam