Vui lòng liên hệ Song Thành Công Việt Nam để nhận báo giá:

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam, MTS Sensor, Phoenix Contact Vietnam, PINTSCH BUBENZER Vietnam

 

100% Germany Origin IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam SXE0573-Z50-61-13J
Valve (SXE 0573-Z50-61-13J)
100% USA Origin MTS Sensor GBS0375MH101A0SC
Temposonics GST Sensor (GB-F-0375M-U10-1A0)
100% USA Origin MTS Sensor  Code: RHM1280MD531P102
Temposonics® R-Series
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Ordering  code : RHM1300MD601A01
Temposonics® R-Series
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2884208
Description: ILB BT ADIO MUX-OMNI Wireless set 
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2708274
Description: PSI-MOS-PROFIB/FO 850E FO converters
100% Germany Origin PINTSCH BUBENZER Vietnam 8-SET-SB8.1
Brake SB 8.1-500x30-EB 300-50
MBr. max. 875 Nm ; Incl. fan EB 300-50IIT
(SB 8.1-500X30-EB 300/50)
100% Germany Origin PINTSCH BUBENZER Vietnam Alternatively:
8-SET-SB8.1
Brake SB 8.1
Same as pos. 1, but with fan BUEL 30-5 ; MBr. max. 1060 Nm