Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

80D FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
4000A FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
70B FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
HPD FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
HPP FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
4100A FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
11BP FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
10BP FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam
30BP FAIRCHILD Vietnam STC Vietnam