Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0400MD701S1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0420MD701S1G8100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0150MD701S1B8102
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0600MP201S2G1100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0250MD701S1B8102
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code:RHM0500MD701S1G8100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0150MD701S1G4100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM2040MD701S1G8100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM1400MP101S1G4100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0550MD701S1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: ERM0750MD341A01
Temposonics® ER-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0050MP151S2G6100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHV0450MD531P102
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0150MP021S1G1100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0300MD701S1G8116
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM1800MD701S1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0035MD701S1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0450MD701S1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0070MD701S1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM0700MD70AS1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM1050MV20AS1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: GBS0400MH151S1G1100SC
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS sensor

Code: RHM1500MD701S1G2100
Temposonics® R-Series
Including
Code:DS033P0
Connector with cable 33 ft